Show simple item record

dc.contributor.authorLoit, Urmas
dc.date.accessioned2018-10-25T11:37:38Z
dc.date.available2018-10-25T11:37:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7591-3
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1905514
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59953
dc.description.abstractThis thesis analyses the implementation mechanisms of media policy in Estonia. The main research problem gradually evolved during the author’s participation in several international media policy research groups and reporting. Compared to many other Central and Eastern European countries, media freedom in Estonia is rigidly upheld, the principle of net-neutrality has never been in doubt and public access to information is not restrained. Still, the research done has exhibited a decline in both the number of journalists and their autonomy. On these contradictions, identifying the actors in media, political and public domains enables the study to ask about the activity of every actor and the values they advocate. The empirical research has been published in nine works (seven articles and two addenda) of which three focus on journalism and journalists, five on various regulation systems and one specifically with the cultural development of one media channel – radio. The thesis’ cover text provides the empirical research outcome with a frame. The author connects the values for media policy – freedom, autonomy, diversity and pluralism – and the applied analysis of media policy with the ‘actor- approach’. Analysis of the results of the empirical research indicate that the decline in journalists’ autonomy derives from business profit opportunities, because Estonia does not have a strong union for journalists and the professional community shows little intent in defending their values. Innovatively, this thesis suggests a two-dimensional assessment model for media governance. This model offers the means to link the legislative framework to monitoring the activities of various actors. This kind of monitoring is relevant to account for contextual changes over time, which impact on particular actors during media governance planning. Also the changes in the context of international regulation would be accounted for under this monitoring.en
dc.description.abstractTämä väitöskirja analysoi mediapolitiikan toteuttamismekanismeja Virossa. Päätutkimusongelma kehittyi asteittain tutkijan osallistuttua moniin kansainvälisiin mediapolitiikan tutkimusryhmiin ja niiden tutkimusraportointeihin. Moniin muihin Keski- ja Itä-Euroopan maihin verrattuna Virossa median vapautta on tuettu päättäväisesti, esimerkiksi tietoverkkojen tasa-arvoperiaatetta (verkkoneutraliteettia) ei ole koskaan kyseenlaistettu eikä kansalaisten mahdollisuuksia tiedon saantiin ole rajoitettu. Tutkimukset ovat kuitenkin paljastaneet, että virolaisten journalistien määrä on laskenut ja heidän ammatillinen autonomiansa vähentynyt. Nämä ristiriidat herättävät kysymyksen media-alalta, politiikasta ja julkisuudesta tunnistettavien toimijoiden toimista ja arvoista. Väitöskirjan empiirinen tutkimus perustuu yhdeksään julkaistuun työhön (seitsemään artikkeliin ja kahteen liitteeseen), joista kolme keskittyy journalismiin ja journalisteihin, viisi erilaisiin sääntelyjärjestelmiin ja yksi yhden mediakanavan, radion kulttuuriseen muutokseen. Väitöskirjan johdanto-osa esittelee empiirisen tutkimuksen tulokset tarkoituksenperäisesti kehystettyinä: mediapolitiikan arvot (vapaus, autonomia, monipuolisuus ja moniarvoisuus) yhdistetään mediapolitiikan käytännön analyysiin toimija-lähestymistavan avulla. Empiirisen tutkimuksen tulosten analyysi osoittaa, että journalistisen autonomian kutistuminen johtuu liiketoiminnan voittopyrkimyksistä. Virossa ei ole vahvaa toimittajien ammattiyhdistysliikettä eikä koko journalistiyhteisö ole kovinkaan innostunut ammattiarvojensa puolesta taistelemisesta. Tämä väitöskirja ehdottaa innovatiivista kaksiulotteista mediapolitiikan arviointimallia. Malli tarjoaa välineen lainsäädännöllisen viitekehyksen ja eri tekijöiden toiminnan monitoroinnin yhdistämiseen. Tämänkaltainen monitorointi mahdollistaa selvittää, millaiset taustatekijöiden muutokset vaikuttavat tietynlaisten toimijoiden mediapoliittiseen suunnitteluun eri aikakausina. Lisäksi tällainen monitorointi ottaa huomioon kansainvälisen mediasäännöstelyn muutokset.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (78 sivua, 245 sivua useina numerointijaksoina, 13 numeroimatonta sivua) : kuvitettu
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Loit, Urmas & Siibak, Andra (2013). Mapping digital media : Estonia. London : Open Society Foundations. <a href="http://hdl.handle.net/10062/30102"target="_blank"> http://hdl.handle.net/10062/30102</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Harro-Loit H., Loit U. (2014) The Role of Professional Journalism in the ‘Small’ Estonian Democracy. In <i>Psychogiopoulou E. (eds) Media Policies Revisited. Palgrave Macmillan, London, pp. 206-209.</i> <a href="http://dx.doi.org/10.1057/9781137337849_15"target="_blank"> DOI: 10.1057/9781137337849_15</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Loit, U. (2012) Radio in Estonia : meager but enduring. <i>Journal of Radio & Audio Media, 19(2), 288-302. </i> <a href="http://dx.doi.org/10.1080/19376529.2012.722486"target="_blank"> DOI: 10.1080/19376529.2012.722486</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Loit, U. & Harro-Loit, H., (2012). Media policy in Estonia : small market paradoxes. In <i>E. Psychogiopoulou (Ed.). Understanding Media Policies. A European Perspective, pp. 85-99. </i> <a href="http://dx.doi.org/10.1057/9781137035288_6"target="_blank"> DOI: 10.1057/9781137035288_6</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Harro-Loit, H. & Loit, U. (2011). Does media policy promote media freedom and independence? The case of Estonia. <i>An online report within the Mediadem project</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI: </b> Loit, U., Lauk, E., & Harro-Loit, H. (2018). Estonia : Conflicting views on accountability practices. In <i>T. Eberwein, S. Fengler, & M. Karmasin (Eds.), The European Handbook of Media Accountability. Routledge, pp. 63-72.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VII:</b> Loit, U. & Harro-Loit, H. (2010). The case of Estonia. In <i>Media policies and regulatory practices in a selected set of European countries, the EU and the Council of Europe, pp. 132-161. A Mediadem report.</i> <a href="http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/10/BIR.pdf"target="_blank"> http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/10/BIR.pdf</a>
dc.subject.othermedia policy
dc.subject.othermedia governance
dc.subject.otheractor-approach
dc.subject.otherdigital media
dc.subject.otherradio
dc.subject.otherbroadcasting
dc.subject.otherpluralism
dc.subject.otheraccountability
dc.subject.othervalues
dc.subject.otherEstonian media
dc.titleImplementation of media governance : a liberal approach in the context of a small market
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7591-3
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.relation.issn2489-9003
dc.relation.numberinseries34
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysohallinto
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysosananvapaus
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysopluralismi
dc.subject.ysouusmedia
dc.subject.ysotoimittajat
dc.subject.ysopuolueettomuus
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysoradio
dc.subject.ysoViro


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record