Show simple item record

dc.contributor.authorLaapotti, Tomi
dc.date.accessioned2018-10-09T07:36:11Z
dc.date.available2018-10-09T07:36:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-951-39-7578-4fi
dc.identifier.isbn978-951-39-7578-4
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1900947
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59786
dc.description.abstractKokoukset lienevät yleisin työelämän vuorovaikutuskäytänne ja siten organisoinnin keskeinen areena. Kokouksista on kirjoitettu lähinnä opaskirjallisuutta ja kokouksiin keskittyvä tutkimus on lisääntynyt vasta viime vuosina. Kokousteoreettinen jäsennys on kuitenkin edelleen vähäistä. Organisaation konstituointi tapahtuu vuorovaikutusprosesseissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sairaalajohtoryhmien kokousvuorovaikutusta. Johtoryhmäkokoukset ovat merkittävä osa sairaaloiden tiedonjakamis- ja johtamisjärjestelmiä, mutta sairaalaorganisaatioissa kokouksia on tutkittu vain vähän. Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on kuvata vuorovaikutusta ja jäsentää sen rakenteita sairaalajohtoryhmäkokouksissa ja ymmärtää näiden kokousten merkitystä johtoryhmien jäsenille sekä sairaalaorganisaatiolle. Tutkimus perustuu vuorovaikutuskäyttäytymisen analysoimiseen ja haastatteluihin. Aineistona on kymmenen videoitua johtoryhmäkokousta ja seitsemän johtoryhmäjäsenten haastattelua. Tutkimus on naturalistinen ja laadullinen, ja koostuu neljästä osatutkimuksesta, jotka ovat itsenäisiä empiirisiä tutkimusartikkeleita. Teoreettinen viitekehys tukeutuu strukturaatioteoriaan, ryhmäviestinnän bona fide -näkökulmaan ja organisaatio viestinnällisenä konstituutiona (CCO) –näkökulmaan. Tutkimustulokset osoittavat sairaalajohtoryhmäkokousten olevan vahvasti tiedonjakamiskeskeisiä ja kokousvuorovaikutuksen mukailevan organisaatiorakenteita. Tiedon jakamisen instrumentaaliset tavoitteet ovat vähäisiä. Vuorovaikutus on paljolti kahdenkeskistä puheenjohtajan ja osallistujien välillä eli ryhmätason keskustelua on melko vähän. Johtoryhmäkokousten merkitys on monisyisempi kuin pelkästään niiden tehtävätavoitteiden suorittaminen. Osallistujien näkökulmasta kokousten merkitys muodostuu myös suhdetasolla, kun organisaatiota merkityksennetään, rakennetaan kuulumisen tunnetta ja samalla määritetään omaa paikkaa osana sairaalaa. Organisaation näkökulmasta kokoukset ovat legitimoituja tiedon jakamisen väyliä, joissa ylläpidetään organisaatiota. Kokouksilla on myös omaa toimijuutta, sillä ne saavat kokousosallistujat käyttäytymään tietyllä tavalla, ja koska ne osallistuvat moniin organisaation merkittäviin prosesseihin. Kokousten toimijuutta voidaan tarkastella sekä osallistujien että organisaation näkökulmasta. Tulokset alleviivaavat luonnollisten tutkimusaineistojen käytön tärkeyttä.fi
dc.description.abstractMeetings are the most common formal communication practice in organizations of any kind; as such, they are the most significant occasions for organizing. It is the process of communication that organizes and thus constitutes organizations. This study focuses on communication in management group meetings in a hospital organization. Even though meetings are an important part of information and management systems in hospitals, research focusing on management groups—or any kind of administrative meetings in hospital organizations—has been scarce. The aim of this doctoral dissertation is to describe the interaction structures in hospital management group meetings and to understand the meaning of these meetings for management group members and for the hospital organization. This aim is achieved by analyzing interactions during management meetings and by interviewing participants. The dataset consists of video recordings of ten management group meetings and of interviews with seven management group members. This naturalistic and qualitative study is comprised of four empirical research articles. The theoretical framework draws from structuration theory, bona fide group perspective, and the communicative constitution of organizations (CCO) perspective. The findings show that these meetings are focused on information sharing, and that meeting interaction is not only focused on the chair but is dyadic—that is, conducted between the chair and one participant at a time. Thus, organizational structures appear to limit discussions during meetings. For the participants, meetings are about making sense of the hospital organization, positioning themselves as part of the hospital, and building a sense of belonging. For the hospital, meetings are legitimized arenas for sharing important information from the viewpoint of the hospital administration. These meetings carry nonhuman agency because they make the participants act in certain ways and because they make a significant difference in relation to many key organizational processes. These findings emphasize the importance of research focusing on naturalistic data.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua, 40 sivua useina numerointijaksoina, 25 numeroimatonta sivua) : kuvitettu
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Laapotti, T., & Mikkola, L. (2015). Kokousvuorovaikutuksen tehtäväkeskeiset funktiot sairaalajohtoryhmässä. <i>Työelämän tutkimus, 13 (1), 38-55.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Laapotti, T., & Mikkola, L. (2016). Social interaction in management group meetings : a case study of Finnish hospital. <i>Journal of Health Organization and Management, 30 (4), 613-629.</i> <a href="http://dx.doi.org/10.1108/JHOM-02-2015-0040"target="_blank"> DOI: 10.1108/JHOM-02-2015-0040</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Laapotti, Tomi; Mikkola, Leena (2019). Problem Talk in Management Group Meetings. <i>Small Group Research, 50 (6), 728-758.</i> <a href="http://dx.doi.org/10.1177/1046496419865023"target="_blank"> DOI: 10.1177/1046496419865023</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Laapotti, T. (2016). Organisaation merkityksentäminen sairaalajohtoryhmäkokouksissa. <i>Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2016, 2016, 24-45.</i> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52616"target="_blank"> https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52616</a>
dc.subject.othercommunication
dc.subject.othercommunicative constitution of organization
dc.subject.otherhospital
dc.subject.othermeetings
dc.subject.otherorganizational communication
dc.subject.othersmall group communication
dc.subject.otherworking life
dc.subject.otherworkplace communication
dc.titleVuorovaikutus sairaalajohtoryhmien kokouksissa
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7578-4
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.relation.issn2489-9003
dc.relation.numberinseries29
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokokoukset
dc.subject.ysojohtoryhmät
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoryhmäviestintä
dc.subject.ysoyhteisöviestintä
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysotyöpaikat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record