Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorKuusela, Suvi
dc.date.accessioned2018-10-05T09:57:43Z
dc.date.available2018-10-05T09:57:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59768
dc.description.abstractTeknologian hyödyntäminen työssä lisääntyy jatkuvasti. Lähes jokaisessa yrityksessä hyödynnetään teknologiaa tavalla tai toisella. Se on usein välttämätön resurssi, joka lisää tehokkuutta ja helpottaa työntekoa. Teknologian käytöstä voi kuitenkin seurata myös negatiivisa vaikutuksia työntekijöille ja monesti tätä kautta myös kokonaisille organisaatioille. Tässä tutkielmassa perehdytään teknologian aiheuttamaan stressiin eli teknostressiin. Lisäksi otetaan selvää, kuinka johtohenkilöstö voi hallita työntekijöiden kokemaa teknostressiä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja siinä tutkitaan teknostressi-ilmiötä, sekä mahdollisuuksia ja keinoja lieventää teknostressiä organisaatioissa johdon näkökulmasta. Tutkimusten tulosten mukaan teknostressi on ilmiö, johon johtohenkilöstön tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tulokset osoittavat myös, että johdolla on mahdollisuuksia lieventää teknostressiä hyödyntämällä erilaisia organisaatioille ja yksilöille suunnattuja keinoja ja strategioita. Sitä voidaan lieventää esimerkiksi vaikuttamalla työntekijöiden teknologian käyttöön tai suoraan käytettävään teknologiaan. Jotta teknostressiä voitaisiin lieventää mahdollisimman tehokkaasti, johtohenkilöstön olisi hyvä huomioida yksilölliset, organisatoriset ja kulttuuriset tekijät.fi
dc.description.abstractUtilizing technology at work places increases all the time. Almost all companies nowadays utilize technology one way or another. It is often a necessary resource that enhances efficiency and facilitates working. The usage of technology can however cause negative effects to employees which may escalate further to whole organizations. This thesis focuses on stress caused by technology, also known as technostress. It also includes further research on how management can control technostress experienced by employees. The thesis is carried out as a literature review and it focuses on studying the phenomenon of technostress and managements possibilities and ways of mitigating technostress in organizations. Research results indicate that technostress is a phenomenon which management should pay significant amount of attention to. The results also show that management has possibilities to reduce technostress by utilizing various organizational and individual measures and strategies. Technostress can be mitigated for example by affecting employees’ usage of technology or directly affecting the utilized technology. To mitigate technostress efficiently, management should be aware of individual, organizational and cultural factors.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherstressitekijä
dc.subject.otherkuormittava tekijä
dc.subject.otherjohto
dc.titleTeknostressin lieventämisen mahdollisuudet ja keinot työpaikalla johdon näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810054361
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysostressi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record