Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorTurunen, Heidi
dc.date.accessioned2018-09-21T06:11:20Z
dc.date.available2018-09-21T06:11:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59611
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella alkuopettajien työssään kokemia flow-kokemuksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä flow-kokemukset alkuopettajien kertomuksissa saavat sekä millainen merkitys näillä kokemuksilla on heidän työhyvinvoinnilleen. Tutkimukseni pohjautuu Csikszentmihalyin (1975) luomaan flow-teoriaan. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen ja se perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Tutkimusaineisto kerättiin kerronnallisella haastattelulla ja se analysoitiin fenomenologisen analyysin periaatteiden mukaan. Tutkimukseen osallistui neljä alkuopettajaa kahdesta keskikokoisesta Länsi-Suomen kaupungista. Analyysin pohjalta muotoutui kaksi flow-kokemuksia kokoavaa synteesiä: flown rakentuminen alkuopettajien kertomuksissa ja flown merkitys alkuopettajien työhyvinvoinnille. Alkuopettajien kertomuksissa flow-kokemukset näyttäytyivät ohimenevinä työn tähtihetkinä, jotka ilmaantuivat usein tilanteissa, joissa toiminta oli sopusoinnussa omien ajatusten ja tavoitteiden kanssa Flow-kokemukset näyttivät synnyttävän positiivisen ammatillisen kehittymisen ja voimaantumisen kehän. Flown aikaansaama onnistumisen tunne vahvisti alkuopettajien ammatti-identiteettiä sekä heidän omia pystyvyyden tunteitaan. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että flow-kokemukset voisivat vähentää työhön kyllästymisen tunnetta. Huippukokemukset voisivat tarjota opettajille työarkeen kaivattuja pysähtymisen ja uppoutumisen hetkiä, joilla voisi olla opettajien työtyytyväisyyttä voimistava vaikutus.fi
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherhuippukokemus
dc.subject.otheruppoutuminen
dc.titlePalkka palkan päälle : alkuopettajien flow-kokemukset työhyvinvoinnin lähteenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809214201
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoflow-tila


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record