Show simple item record

dc.contributor.authorIiliäinen, Sara
dc.date.accessioned2018-08-29T05:41:56Z
dc.date.available2018-08-29T05:41:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59344
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa käsitellään Opettaja-lehdessä esitettyjä näkemyksiä peruskoulusta vuoden 1974 alusta vuoden 1979 loppuun. Peruskoulujärjestelmään oli tutkimusaikana vasta alettu siirtymään, joten peruskoulu oli vielä melko uusi asia. Tutkimustehtävään paneudutaan etsimällä aineistosta peruskoulusta löydettyjä positiivisia ja negatiivisia puolia sekä peruskouluun esitettyjä muutosehdotuksia. Tutkimus on toteutettu käymällä läpi tutkimusajan Opettaja-lehdet ja kirjaamalla ylös peruskouluun liittyvät aiheet, mielipiteet ja näkökulmat. Nämä on jaoteltu yhdeksään teemaan, joihin liittyviä aiheita aineistosta nousi eniten esille. Tutkimusmetodeina toimivat kvalitatiivinen sisällönanalyysi ja teemoittelu. Aineistosta nousseet teemat, joiden ympärille tutkimus rakentuu ovat peruskoulun uudistumisen, hallinto, opetussuunnitelma ja pedagogiikka, kehitysaskeleet ja säästötoimenpiteet, opetusjärjestelyt, erityisopetus, politiikka, työrauha ja opettajan asema. Peruskouluun siirtyminen oli sujunut useimmissa kunnissa ilman ongelmia. Peruskoulun suunnittelijoiden ajateltiin olevan liian kaukana koulun todellisuudesta. Kouluhallinto paisui peruskoulun myötä, eikä sen katsottu tukevan paikallista omaleimaisuutta. Byrokratia lisääntyi. Opetussuunnitelmaa pidettiin liian laajana ja teoreettisena. Sen ydinsisällöt haluttiin selvittää. Opettajien koulutusta toivottiin lisättävän. Peruskoulumenoista säästettiin eri toimin ja säästöjä vastustettiin. Kouluun haluttiin rauhaa muutoksilta. Opetusryhmät koettiin suuriksi. Valinnaisaineiden vähentämisen uskottiin vievän oppilailta yksilöllisyyden mahdollisuuksia. Tasokursseja vastustettiin tasa-arvon perusteella ja kannatettiin yksilöllisyyteen perustuen. Erityisopetus koki muutoksia. Politiikka oli tullut kouluun. Se koettiin opettavaisena, mutta myös työrauhaa heikentävänä. Opettajien työmäärä kasvoi.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otherperuskoulu-uudistus
dc.subject.otherOpettaja-lehti
dc.subject.otherOAJ
dc.titleKehuja, kritiikkiä ja muutosehdotuksia : Opettaja-lehdessä esitetyt näkemykset peruskoulusta peruskoulun alkuvaiheilla 1974 - 1979
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808293947
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen historia
dc.contributor.oppiaineFinnish History
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutus
dc.contributor.oppiaineTeacher Education
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulunuudistus
dc.subject.ysoperuskoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record