Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorTarvainen, Jenny
dc.date.accessioned2018-08-17T06:40:24Z
dc.date.available2018-08-17T06:40:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59273
dc.description.abstractTutkielmassa vertaillaan oppijansuomen ja natiivisuomen fraseologisia piirteitä SAADA-verbin avulla. Ensin vertaillaan, missä merkityksissä SAADA-verbi esiintyy taajimmin oppijansuomen ja natiivisuomen aineistoissa, minkä jälkeen oppijansuomen aineiston yleisimmästä merkityksestä ja natiivisuomen vastaavasta merkityksestä tarkastellaan kyseisen merkityksen morfologista ja semanttista primingia. Lopuksi tilastollisia menetelmiä hyödyntäen selvitetään, onko muotoa (morfologinen priming) ja merkitystä (semanttinen priming) edustavilla elementeillä korrelaatiota. Työ sijoittuu kontekstuaalisen semantiikan ja fraseologian viitekehykseen, eli kieltä tutkitaan kontekstilähtöisesti. Tutkimusmenetelminä käytetään kontrastiivista oppijankielen analyysia ja korpuspohjaista tutkimusta. Lisäksi työssä hyödynnetään sekä laadullisia (verbin sisäinen ja kontekstuaalinen luokittelu) että tilastollisia analyysimenetelmiä (X2-riippumattomuustesti ja z-testi). Oppijansuomen aineisto on kerätty Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI) taitotasoilta B2–C2 ja natiivisuomen aineisto Käännössuomen korpuksen (KSK) alkuperäissuomen aineis- tosta. Tutkimus osoittaa, että oppijan- ja natiivisuomessa käytetään verbiä SAADA eri tavoin: Oppijansuomessa taajin merkitys on Kielitoimiston sanakirjan (s. v. saada) luokituksen mukaisesti ‘tapahtumasta jossa jokin esine, hyödyke, oikeus tms. siirtyy jonkun tai jonkin omistukseen, käyttöön, yhteyteen tms. ajateltuna sen kannalta, jonka omistukseen, käyttöön tms. jokin tulee’ ja natiivisuomen puolestaan ‘onnistua, kyetä tekemään tai aiheuttamaan jotakin tai saattamaan tekeminen päätökseen’. Myös morfologinen priming eroaa aineistojen välillä, sillä oppijansuomessa SAADA-verbin taajimman merkityksen taajimmat sananmuodot ovat saa ja saada, kun natiivisuomen vastaavan merkityksen taajimmat sananmuodot ovat saanut ja sai. Sen sijaan semanttisessa primingissa ei ollut juuri eroja, sillä molemmissa aineistoissa merkitysluokat ’ihminen’, ’aika, ikä’ ja ’määrä, intensiteetti’ ylsivät neljän taajimman joukkoon. Oppijansuomessa kolmannen sijan ’määrä, intensiteetti’ -luokan kanssa jakaa ’raha’ ja oppijansuomessa ’relationaalisuus’. Molemmissa aineistoissa morfologisen ja semanttisen primingin välillä on tilastollinen yhteys, mutta oppijansuomessa yhteys on huomattavasti vahvempaa. Korrelaatio eroaa myös laadullisesti, mikä kertoo myös morfologisen primingin eroista. Tutkimustulokset täydentävät fraseologista leksikon kuvausta SAADA-verbin osalta, mutta myös tarkentavat käsitystämme oppijan- ja natiivisuomen eroista. Teoreettisesti tutkimustulokset tukevat ajatusta, jonka mukaan sananmuodoilla polyseemisen sanan eri merkityksillä on erilaisia kontekstuaalisia piirteitä, minkä vuoksi niitä pitäisi tutkia omina leksikaalisina yksikköinään. Lisäksi tutkimus antoi rohkaisevia menetelmällisiä tuloksia muodon ja merkityksen välisen suhteen tilastollisesta tarkastelusta.fi
dc.format.extent144
dc.language.isofi
dc.titleSAADA-verbin fraseologiaa : vertaileva korpustutkimus oppijan- ja natiivisuomesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808173855
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokontrastiivinen tutkimus
dc.subject.ysokontekstuaalisuus
dc.subject.ysoäidinkieli (kieli)
dc.subject.ysovieraat kielet
dc.subject.ysokorpustutkimus
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysofraseologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record