Show simple item record

dc.contributor.advisorElo, Merja
dc.contributor.advisorHelle, Ilona
dc.contributor.authorHuikkonen, Ida-Maria
dc.date.accessioned2018-08-02T05:37:40Z
dc.date.available2018-08-02T05:37:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59070
dc.description.abstractLisääntyvä ihmistoiminta uhkaa maapallon lajien ja elinympäristöjen säilymistä. Monimuotoisuuteen vaikuttavien tekijöiden tutkimusta tarvitaan monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Makean veden elinympäristöt ovat monimuotoisia ja uhattuja elinympäristöjä. Uusien elinympäristöjen rakentamista on käytetty suojelutoimena kosteikoilla, jotka ovat monin paikoin heikentyneet tai hävinneet. Rakennetut kosteikot toimivat Suomessa maatalousalueiden valumavesien puhdistajina, mutta myös mahdollisina uusina elinympäristöinä kosteikkolajistolle. Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, käyttävätkö sudenkorennot (Odonata) rakennettuja kosteikkoja elinympäristöinään, ja mitkä kosteikkojen ominaisuudet vaikuttavat niiden runsauteen ja lajimäärään. Tutkimuksessa kerättiin sudenkorennon toukkia ja toukkanahkoja 20 rakennetulta kosteikolta Keski-Suomessa. Kosteikkojen ominaisuuksien vaikutuksia korentojen laji- ja yksilömääriin selvitettiin lineaarisilla regressioilla. Sudenkorentoja löydettiin kosteikoilta runsaasti, ja hieman yli puolet alueen seisovien vesien lajistosta esiintyi kosteikoilla. Sudenkorennot näyttäisivät osaltaan lisäävän kosteikkojen ja maatalousluonnon paikallista monimuotoisuutta. Korentojen yksilömäärää selitti kasvillisuuden vyöhykkeisyys. Lajimäärää selitti vain yksilömäärä, eikä malliin jäänyt selittäviä ympäristötekijöitä. Kasvillisuuden vyöhykkeisyydellä oli kuitenkin epäsuora vaikutus lajimäärään yksilömäärän kautta. Toimivien ja monimuotoiselle lajistolle sopivien ympäristöjen tutkiminen auttaa jatkossa rakennettujen ympäristöjen monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa.fi
dc.description.abstractIncreasing anthropogenic disturbance threatens the existence of species and habitats. Research is needed to help conserve biological diversity. Fresh water habitats are diverse and also threatened environments. Construction of new habitats has been used in wetlands, since they have been lost and degraded all around the world. In Finland these constructed wetlands are built to filter nutrients from the runoff from agricultural fields, but they also act as potential new habitats for wetland species. The biodiversity of these constructed wetlands has not been studied a lot in Finland. The aim of this study was to find out, whether these constructed wetlands are used by dragonflies (Odonata) as new habitats and what environmental variables might affect the number of individuals and the species richness of dragonflies. The study was conducted by collecting and identifying dragonfly larvae and exuviae from 20 wetland sites in Central Finland. The effects of environmental variables were analyzed with linear regression. Dragonflies were abundant in the wetlands. Over half of the regional lentic species were observed, and they seem to add to the local diversity of agricultural landscapes. The number of individuals was explained by the structural complexity of vegetation. Species richness was explained only by the number of individuals, and no explaining environmental factors were left in the model. However, the structural complexity of vegetation had an indirect effect on species richness via the number of individuals. Studying what features make an environment functional and diverse will help to reach the biodiversity goals of constructing new habitats.en
dc.format.extent41
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherOdonata
dc.subject.otherrakennettu kosteikko
dc.titleRakennettujen kosteikkojen sudenkorennot Keski-Suomen maatalousalueilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808023707
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysosudenkorennot
dc.subject.ysoluonnon monimuotoisuus
dc.subject.ysokosteikot
dc.subject.ysomaatalousympäristö
dc.subject.ysobiodiversiteetti
dc.subject.ysovesiensuojelu
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record