Show simple item record

dc.contributor.advisorMäkinen, Minna
dc.contributor.authorKivinen, Reetta
dc.date.accessioned2018-06-25T07:06:16Z
dc.date.available2018-06-25T07:06:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58713
dc.description.abstractOpinnäytteeni tutkimuskohteena on näyttelijän näkökulma harrastajateatteriin kulttuurisena ilmiönä. Tarkoitukseni on tarkastella teatteriharrastajan kokemusta näyttelijyydestä performatiivisena ja merkityksiä tuottavana toimintana. Tutkimukseni taustalla vaikuttavat performanssi- ja rituaaliteoriat, joihin perustuvia performanssin, rituaalin ja roolin käsitteitä olen käyttänyt aineiston analyysin keskeisenä työvälineenä. Suomalaisessa etnologiassa ja antropologiassa harrastajateatteria ei ole performanssinäkökulmasta aiemmin juurikaan tutkittu. Tutkielmaa varten olen tehnyt etnografista tutkimusta omassa harrastajayhteisössäni. Aineisto koostuu yksittäiseen näytelmäprojektiin osallistuneiden harrastajanäyttelijöiden teemahaastatteluista sekä haastatteluja täydentävästä havainnointimateriaalista. Aineiston analyysivaiheessa olen nostanut haastattelumateriaalista esiin tutkimuskysymysten kannalta olennaisia teemoja lähiluvun ja teemoittelun avulla. Tavoitteenani on ollut dialogisen tiedon tuottaminen yhdessä tutkittavien kanssa. Näyttelijyyteen liittyvät performanssit toimivat monella tasolla ja ovat vahvasti yhteydessä teatterin liminoidiin tilaan, jossa toimintaa ohjaavat arjesta poikkeavat normit ja odotukset. Näiden lisäksi harrastajien kannalta merkityksellisiä teemoja tutkielmassa ovat kehollisuus, yhteisöllisyys, harrastusmotiivit sekä näyttelijyys voimavarana. Näytelmän harjoitusprosessin tuloksena teatterin lavalle rakentuu arjesta irrallinen hetkellinen kulttuuri, jossa näyttelijä ei ole täysin oma itsensä, mutta ei myöskään kokonaan itsensä ulkopuolella. Tutkimustulokset antavat viitteitä myös teatteriharrastuksen ja hyvinvoinnin sekä harrastajanäyttelijyyden ja identiteetin välisestä yhteydestä, mikä avaa mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherharrastajanäyttelijät
dc.subject.otherperformanssit
dc.subject.otherroolit
dc.titleRoolista toiseen : harrastajanäyttelijyys etnologis-antropologisena tutkimuskohteena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806253336
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysoteatteriantropologia
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysorituaalit
dc.subject.ysoperformanssi
dc.subject.ysonäyttelijät
dc.subject.ysoharrastajateatterit
dc.subject.ysonäytteleminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record