Show simple item record

dc.contributor.advisorVäisänen, Ari
dc.contributor.advisorKivilahti, Antti
dc.contributor.authorPakkanen, Sampo
dc.date.accessioned2018-06-21T07:47:41Z
dc.date.available2018-06-21T07:47:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58700
dc.description.abstractTässä Pro Gradun kokeellisessa osassa kehitettiin kattava analyysimenetelmä alkuaine-epäpuhtauksien analysoimiseen lääkevalmisteista ICP-OES -laitteella, ja lääkeaineanalyysit tehtiin Fermion Oulun laboratoriossa. Kehitetty analyysimenetelmä täytti ICH Q3D ohjeistuksen, Amerikan Yhdysvaltojen farmakopean ja lääkeaineiden hyvän toimintatavan (GMP) vaatimukset. Yhteensä 92 eri lääkevalmistetta analysoitiin. Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl ja Pd pitoisuudet lääkevalmisteissa kvantitoitiin käyttäen ulkoista kalibrointia, jossa oli yhteensopiva näytematriisi, ja Au, Ir, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn ja Cr määritettiin rajakokeella. Menetelmän varmennus tehtiin käyttäen standardilisäysnäytteitä, kalibroinnin oikeellisuutta seurattiin QC-näytteillä ja menetelmälle laskettiin määritysrajat kullekin alkuaineelle. Lopuksi lääkevalmisteen käyttäjän päivittäiset altistusmäärät kullekin epäpuhtaudelle laskettiin, ja näitä tuloksia verrattiin sallittuihin päivittäisiin altistusrajoihin. Menetelmä oli riittävän tarkka, robusti, selektiivinen ja luotettava täyttämään lääkealan ohjeistukset alkuaine-epäpuhtauksien määrittämisessä. Kokeellisen osan tulokset osoittavat, että alkuaine-epäpuhtauksien määrä kaikissa lääkevalmisteissa aiheuttaa pienemmän altistuksen, kuin sallitut päivittäiset altistukset kullakin epäpuhtaudella. Alkuaine-epäpuhtauksista kaikista eniten huomiota tuli kiinnittää lyijyyn, sillä sen pitoisuudet olivat useassa lääkevalmisteen näytematriisissa yli määritysrajan, ja lyijyn sallitut pitoisuudet olivat alhaisimmat kaikista määritettävistä alkuaineista. Muita kehittämiskohteita havaittiin näytteenhajotuksessa, jossa oli välillä haasteita, sekä palladiumin määrityksen luotettavuudessa, sillä sen standardinlisäysnäytteiden saannot olivat vaihtelevan alhaisia eri näytteillä. Tämän tutkielman kirjallisessa osassa käsitellään ICH Q3D ohjeistuksen ja Amerikan Yhdysvaltojen farmakopean alkuaine-epäpuhtauksista kertovia osioita, miten näitä ohjeistuksia sovelletaan kätännössä eri laadunvalvontalaboratorioissa, sekä miten siirtyminen vanhoista analyysimenetelmistä uusiin on tapahtunut eri tieteellisten artikkelien perusteella. Kirjallisessa osassa käsitellään myös ICP-OES tekniikkaa yleisesti ja lääketeollisuuden alkuaineanalytiikassa, ja miten menetelmän varmennusta ja validointia tehdään lääketeollisuuden ja GMP:n mukaisesti.fi
dc.description.abstractAn extensive method for analysing elemental impurities with ICP-OES in pharmaceutical products was developed and conducted in Fermion Oulu laboratory in the experimental part of this thesis. The method was developed to fulfill requirements of ICH Q3D Guideline on elemental impurities, US Pharmacopoeia and current good manufacturing practises in pharmaceutical industry. A total amount of 92 different products were analysed. Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl and Pd were quantified from samples using matrix matched external calibration and a limit test for Au, Ir, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn and Cr were conducted. Method verification was done with spike samples, continuous calibration verification and quality control samples and calculating method quantification limits. Daily exposures of each element were finally calculated from the concentration and limit test data and compared to the permitted daily exposures. The method showed sufficient accuracy and reliability to the pharmaceutical guideline requirements. The results showed that elemental impurity levels were low throughout all sample matrices, and impurity levels were not over the permitted daily exposures in any of the pharmaceutical products analysed. Of all the elemental impurities, lead had to be taken most into consideration in this project, because low concentrations of lead over quantification limit was found in several products, and lead had the lowest PDEs of all impurities. Some challenges were encountered in the sample digestion, and the method was found to be unreliable in analysing palladium in several sample matrices, yielding low spike recoveries. The theoretical part covers the ICH Q3D guideline and the new US Pharmacopoeia chapters about elemental impurities, and how they are applied in quality control laboratories, and how the transition from the old heavy metal tests to the new ones been done in pharmaceutical industry according to scientific articles. Also ICP-OES technique in pharmaceutical analytics is discussed and how method verification and validation are done with ICP-OES technique accorfing to GMP and pharmaceutical industry guidelines.en
dc.format.extent87
dc.language.isoen
dc.subject.otherICP-OES
dc.subject.otherICP-AES
dc.subject.otherpharmaceutical
dc.subject.otherheavy metals
dc.subject.otherGMP
dc.subject.othervalidation
dc.subject.otherdigestion
dc.subject.otherICH
dc.subject.otherQ3D
dc.subject.othertrace analysis
dc.subject.otherquality control
dc.titleDetermination of Elemental Impurities in Pharmaceutical Products using Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806213320
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEpäorgaaninen ja analyyttinen kemiafi
dc.contributor.oppiaineInorganic and Analytical Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4031
dc.subject.ysospektrometria
dc.subject.ysospektrometrit
dc.subject.ysoplatina
dc.subject.ysoantimoni
dc.subject.ysoepäpuhtaudet
dc.subject.ysospectrometry
dc.subject.ysospectrometers
dc.subject.ysoplatinum
dc.subject.ysoantimony
dc.subject.ysoimpurities


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record