Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.advisorRäikkönen, Eija
dc.contributor.authorAnttila, Heli
dc.date.accessioned2018-06-08T10:12:39Z
dc.date.available2018-06-08T10:12:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58461
dc.description.abstractIsyys on muuttunut aikojen kuluessa etäisestä osallistuvaan suuntaan. Kuitenkin työelämä verottaa yhä enemmän aikaa perheeltä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, kuinka isän työssäkäynti on yhteydessä isän ja lapsen väliseen suhteeseen. Lisäksi selvitettiin, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä isän tyytyväisyyteen omaan vanhemmuuteensa. Tutkimus perustui Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaan Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE) –tutkimushankkeeseen, jonka on rahoittanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (SA293049). Tutkimuksen aineistona käytettiin CHILDCARE –hankkeen vuoden 2016 yksivuotiaiden lasten vanhemmille suunnatun kyselyn vastauksia isien osalta (N = 852). Vastauksista tarkasteltiin isän ja lapsen suhdetta, isän työssäkäyntiä ja isän tyytyväisyyttä omaan vanhemmuuteensa. Aineisto analysoitiin määrällisin menetelmin käyttäen hierarkkista lineaarista regressioanalyysiä, Spear-manin korrelaatiokerrointa sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Isät kokivat suhteen lapseensa varsin hyväksi. Isän työssäkäynnin ja isä-lapsi suhteen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Isän ja lapsen välinen suhde puolestaan oli heikosti yhteydessä isän tyytyväisyyteen omaan vanhemmuuteensa: mitä parempi suhde oli, sitä tyytyväisempiä isät olivat it-seensä vanhempana. Isien tyytyväisyys omaan vanhemmuuteensa erosi ainoas-taan perhemuodon osalta siten, että etäisät olivat hieman tyytymättömämpiä vanhemmuuteensa kuin ydinperheissä ja uusperheissä elävät isät. Kaikkiaan isät kuitenkin olivat hyvin tyytyväisiä omaan vanhemmuuteensa.fi
dc.format.extent37
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherisä-lapsisuhde
dc.titleTyössäkäyvän isän suhde lapseensa ja tyytyväisyys omaan vanhemmuuteensa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083116
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotyytyväisyys
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotyössäkäynti
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovanhempi-lapsisuhde
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record