Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla-Maija
dc.contributor.authorSimola, Suvi
dc.date.accessioned2018-06-07T09:02:03Z
dc.date.available2018-06-07T09:02:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58427
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulunkäynninohjaajien käsityksiä roolistaan koulussa sekä kokemuksia työnsä arvostuksesta. Koulunkäynninohjaajien roolit ja työnkuva on aiemmin havaittu epäselviksi ja tarvitsevan tarkennusta. Myös ohjaajien kokema arvostus työstään on vaihdellut suuresti. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkittava joukko koostui 78 koulunkäynninohjaajasta eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin vapaamuotoisina kirjoitelmina sähköiselle kyselylomakkeelle. Saatu aineisto analysoitiin tutkimuskysymyksittäin fenomenografisesti ja sisällönanalyysiä noudattaen. Saatujen tulosten mukaan koulunkäynninohjaajan työ koostuu useasta sisällöltään erilaisesta roolista. Nämä roolit eroavat toisistaan erityisesti moniammatillisuuden ja oppilaan lähellä työskentelyn suhteen. Myös koetun arvostuksen suhteen ilmeni eroja. Osa koulunkäynninohjaajista koki tekevänsä arvostettua työtä, toisten kokiessa työnsä jäävän täysin vaille arvostusta. Saadut tulokset vahvistavat osaltaan aiemmin löydettyjä koulunkäynninohjaajan rooleja, tuoden kuitenkin myös oman lisänsä tutkimuskentälle. Ohjaajan monipuolinen ja vaihteleva työnkuva sekä hyvin vaihtelevat arvostuksen kokemukset antavat ajateltavaa koulunkäynninohjaajille sekä kaikille heidän kanssaan työskenteleville. Jokaisen työntekijän roolin tulisi sopia tilanteeseen ja koulunkäynninohjaajan taitoihin. Olisi myös tärkeää, että jokainen voisi kokea tekemänsä työn arvostetuksi.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.titleKoulunkäynninohjaajan roolit ja työn arvostus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806073089
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysorooli (tehtävä)
dc.subject.ysoarvostus
dc.subject.ysokoulunkäynninohjaajat
dc.subject.ysokoulunkäyntiavustajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record