Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorValkonen, Sanna
dc.date.accessioned2018-06-06T12:59:17Z
dc.date.available2018-06-06T12:59:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58414
dc.description.abstractJatkuva teknologian läsnäolo ja saatavilla olevuus pakottavat yksilöt päivittäin kosketuksiin teknologian kanssa. Usein teknologiaa tarvitaan myös työtehtävien suorittamiseen. Piste, jossa teknologiasta tulee enemmän vihollinen kuin ystävä, on erilainen jokaisella. Tätä teknologian aiheuttamaa stressitasojen nousua kutsutaan teknostressiksi. Organisaatiokulttuurissa teknostressi voidaan kuvata stressi-ilmiönä, joka johtuu teknologian käytöstä organisaation tehtäviin. Teknologian vuoksi stressin kokeminen alkaa olla yleisempää. Tämän tutkielman aiheena on teknostressin kokeminen IT-organisaatiossa sekä IT-kehittäjinä työskentelevien henkilöiden keinot lieventää kokemaansa teknostressiä ja vaikuttaa siihen. Aluksi tutkielmassa käydään läpi aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta teknostressi-ilmiöstä. Pääpaino on tutkimusosiossa, jossa selvitettiin teemahaastattelututkimuksella IT-kehittäjinä työskentelevien keinoja lieventää teknostressiä ja vaikuttaa siihen. Haastatteluita toteutettiin yhteensä 11 maaliskuussa 2018. Lopputuloksena saatiin selville keinoja, joilla IT-kehittäjät lieventävät kokemaansa teknostressiä kolmessa eri vaiheessa, joko ennaltaehkäisevästi, hyväksyen tai toipuen jo muodostuneesta rasitteesta. Tulosten avainsanoiksi muodostuivat ennakointi ja asenne. Monet suhtautuivat teknologian tuomiin haasteisiin hyväksyvästi ja ymmärtäen ne. Haastateltavat pyrkivät työpäivien sujuvoittamiseen ja ennakoivat tilanteita jo etukäteen, esimerkiksi varaamalla aikaa omille töilleen kalenterista tai varaamalla työtehtäviä, joita voi tehdä yhteysongelmista huolimatta. Mielenkiintoinen tulos oli se, etteivät IT-kehityksen parissa työskentelevät henkilöt pelkää teknologian vievän heidän työtään – päinvastoin – he jopa tavoittelevat sitä. Tämä tutkielma täytti tutkimusaukkoa yksilöiden keinoista lieventää teknostressiä. Löydetyt tulokset avaavat uusia jatkotutkimusaiheita, kuten lieventämisen keinojen yksityiskohtaisempi tutkimus, tutkimus toisenlaisessa organisaatioissa tai tarkempi analyysi lieventämisen keinojen toimivuudesta.fi
dc.description.abstractContinuous appearance of knowledge and technology are causing individuals to be related daily to the different kind of technologies. Often the technology is needed to get the job tasks done. The point when technology becomes more an enemy than a friend is different for all of us. This phenomenon when the stress-level increases because of technology is called a technostress. In the organization environment technostress can be described as a stress-phenomena which is caused by using technology for the job assignments. The stress caused by technology is becoming increasingly common. The topic of this research is the technostress experience in IT-organization environment and the IT -developers’ own ways to mitigate it and have an influence on it. First in this research the previous studies about the technostress and the literature will be analyzed. The focus will be on the empirical research which was done by using theme interview research, total 11 interviews were implemented in March 2018. The objective was to figure out IT -developers’ own ways to mitigate technostress. As a result, there were findings about those ways in three different phases: to prevent, accept, or recover from the strain. The key words for the results were anticipation and attitude. Many of the interviewed people had an approving attitude towards the technology-based challenges. They also attempted to make their working days fluent. For example, they made bookings on their calendars to complete their own work tasks, and when the connection problems were a problem they were able to figure out tasks which could be done without the connection. An interesting finding was the fact that the IT -developers are not frightened of technology taking over their jobs, but vice versa, they even pursue for that. This research was fulfilling the gap of which ways the individuals themselves can mitigate technostress. The findings are opening new research areas, for example, the more detailed research about the mitigation ways, the research in different kind of organization or more detailed analysis about the functionality mechanism of the mitigation ways.en
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherTeknostressi
dc.subject.otherstressitekijä
dc.subject.otherrasite
dc.title"Mehän ollaan sen robotin tekijöitä" : teknostressin lieventäminen IT-kehittäjien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063074
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysolieventäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record