Show simple item record

dc.contributor.advisorBackman, Jussi
dc.contributor.authorPenttilä, Anna
dc.date.accessioned2018-06-05T05:48:00Z
dc.date.available2018-06-05T05:48:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58327
dc.description.abstractTutkielma pyrkii nostamaan esiin syömishäiriöiden, mutta tässä työssä kohdennetusti anoreksian, merkityksellisyyttä. Työ pyrkii hahmottamaan anoreksian moniselitteistä luonnetta ja perustelemaan, että "anorektista maailmaa" ja siinä elävää subjektia ei voida riittävällä tavalla ymmärtää ainoastaan lääketieteellisen lähestymistavan kautta, fysiologisena objektikehona. Tutkielmassa tuodaan esiin, kuinka bulgarialais-ranskalaisen filosofin Julia Kristevan abjektin ja abjektion käsitteet soveltuvat anorektisen ruumiillisuuden epäpuhtauden kokemuksen tarkasteluun. Abjektiolla tarkoitetaan vastenmielisyyden tunnereaktiota, jonka jokin itseen nähden ulkoinen aiheuttaa. Abjekteiksi olioiksi tutkielmassa määrittyvät ensisijaisesti epäpuhtaiksi mielletyt ruoat. Abjekteihin yhdistyy ajatus epäpuhtaudesta, jota käsitellään tutkielmassa muun muassa Mary Douglasin ja Anne Puurosen tutkimusten kautta. Tutkielmassa tarkastellaan ruokaa abjektina ja ruoan abjektia suhdetta anorektiseen subjektiin, jolloin voidaan esittää ajatus ruoan puhtauden ja epäpuhtauden merkityksestä ”anorektisessa maailmassa” elävälle. Ensisijaiseksi kiinnostuksen kohteeksi työssä nousevat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkityksenannot sekä niiden yhteys anorektisen ruumiillisuuden kokemuksiin. Näiden kokemusten tarkastelun tutkielmassa mahdollistaa Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologian soveltaminen. Tutkielmassa yhdistetään sen teoreettinen viitekehys yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tason tarkasteluun epäpuhtauden merkityksistä koskien ruumiillisuutta, ruokaa, syömistä ja moraalia. Lisäksi esitellään, kuinka abjektion kokemus voi olla anorektiselle subjektille mahdollistava tekijä alkaa merkityksellistämään ruokaa uusin tavoin, jolloin voidaan löytää anoreksiasta vapaa subjektiviteetti.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.titleKädestä suuhun: Julia Kristevan abjekti ja anorektisen ruumiillisuuden epäpuhtauden kokemus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806053011
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysomerkitys (filosofia)
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysosubjekti (filosofia)
dc.subject.ysosyömishäiriöt
dc.subject.ysofenomenologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record