Show simple item record

dc.contributor.advisorJarva, Vesa
dc.contributor.authorKuorelahti, Sanna
dc.date.accessioned2018-06-01T07:44:42Z
dc.date.available2018-06-01T07:44:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58266
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa käsittelen Vilske-aapisen dialogeissa esiintyviä verbilekseemeitä ja kartoitan, millaisiin semanttisiin ryhmiin niitä voidaan jakaa. Tavoitteena on selvittää, näyttääkö verbileksikko monipuoliselta sanavarannon kehittämisen kannalta ja painottuuko verbisanasto johonkin tiettyyn luokkaan. Tutkimusmenetelmä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja tarkastelussa sovellan Anneli Pajusen (2001) teoriaa verbien luokittelumallista, jossa verbit jaetaan primäärisiin A- ja B-verbeihin ja ei-primäärisiin sekundaariverbeihin. Näissä kategorioissa on vielä alaluokkia, joihin lajittelemalla verbien semanttisista ominaisuuksista voidaan saada tarkempaa tietoa. Alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalin tarkastelu sen esiintuomien verbien kautta on perusteltua, sillä suomen kielessä verbeillä on keskeinen asema lauseen ytimenä. Verbit ovat avoin ja jatkuvasti muuttuva sanaluokka. Aapisen dialogeja luetaan oppilaiden välisinä vuoropuheluina ääneen ja näitä saatetaan toistaa monta kertaa. Lukutaidon oppimis- ja opetusvälineenä aapisen rooli on siten merkittävä jokaisen oppijan sana- ja käsitevarannon kartuttamisessa. Monipuolinen sanavaranto vaikuttaa osaltaan ajattelu-, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoihin ja siksi sen kehittämiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo alkuopetuksessa. Sanavaraston rikastuttamisen kannalta tutkimani aapinen esittelee monipuolisesti erilaisiin verbiryhmiin kuuluvia verbejä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnalliset primääri-A-verbit ovat eniten esiintyviä 60,1 %:lla ja psykologista tilaa kuvaavat primääri-B-verbit pienempi ryhmä 35,6 %:n osuudella. Sekundaariverbit olivat selvä vähemmistö 4,3 %:lla. Tämän kokoinen tutkimus antaa suuntaa siitä, että ainakin liikettä, tekoa, tapahtumaa ja muutosta kuvaavien verbien osalta sanavarastoa voi kartuttaa lukemalla kohteena olleen aapisen tarinoita. Vertailemalla muihin aapisiin saataisiin kattavampia tuloksia ja mahdolliset jatkotutkimuskysymykset voisivat liittyä esimerkiksi eri sukupuolten verbisanastoon.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.subject.otherverbisemantiikka
dc.subject.otheroppikirjatutkimus
dc.titleVerbit Vilskeen dialogeissa: Aapinen sanavarannon kehittämisvälineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806012970
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysoaapiset
dc.subject.ysosemantiikka
dc.subject.ysosanaluokat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record