Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorKallio, Anniina
dc.date.accessioned2018-05-28T09:38:11Z
dc.date.available2018-05-28T09:38:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58159
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on vastata siihen, miten hyvin verkostoituminen on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimien valmiussuunnittelussa. Tavoitteena on myös selvittää se, miten sosiaalitoimien verkostoitumiseen vaikuttaa se, että valmiussuunnittelu on tehty toisen toimijan kanssa yhteistyössä. Tutkimuksen taustatiedoissa käsitellään sosiaalitoimen merkitystä ja osallisuutta laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Teoriassa ja tiedon analysoinnissa on hyödynnetty yhteiskuntatieteellistä verkostotutkimusta ja erityisesti verkostoanalyysia. Tutkimuksessa hyödynnetään sosiaali- ja terveys-ministeriön keräämää kvantitatiivista aineistoa, joka on koottu kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimien valmiussuunnitelmista. Aineistoista on tutkittu sitä, miten sosiaalitoimen suunnitelmissa on huomioitu sosiaalitoimen yksiköt, muut paikalliset yksiköt, alueelliset yksiköt, järjestöt ja viestintä näille on huomioitu ja miten tulokseen vaikuttaa se onko valmiussuunnitelma tehty yhteistyössä toisen tahon kanssa. Tuloksena on, että sosiaalitoimen laatimissa suunnitelmissa vanhuspalvelut ja pelastusviranomaisten huolto huomioitiin useammin kuin yhteistyöllä laadituissa suunnitelmissa. Yhteistyöllä laadituissa valmiussuunnitelmissa puolestaan huomioitiin paremmin sellaiset yhteistyötahot, kuin terveystoimi tai sen palvelut, alueelliset yksiköt, Vapepa, tilannekuva ja Virve. Muiden tutkittavien yhteistyötahojen kesken ei ollut eroa sosiaalitoimen ja yhteistyössä tehtyjen suunnitelmien välillä.fi
dc.description.abstractThe aim of the study is to respond to the extent to which networking has been taken into account in the contingency planning of the social services of municipalities and joint municipal boards. The aim is also to find out how the networking of social services is affected by the fact that the emergency preparedness has been made in cooperation with another operator. The background of the research deals with the importance of social work and the inclusion in a wider social context. Theoretical and data analysis has utilized social science network research black and especially network analysis. The study utilizes the quantitative data collected by the Ministry of Social Affairs and Health, which is com-piled from the contingency plans of the social and municipal authorities. The material has been studied in how the social service plans have taken into account social services departments, other local units, regional units, organizations and communications, and how the outcome is influenced by whether a contingency plan has been co-operated with another body. As a result, the plans for social services include elder care services and rescue authority maintenance more than co-operation plans. Co-operative preparedness plans, on the other hand, took better account of collaborators such as health care or its services, regional units, Vapepa, situation picture and Virve. There was no difference between the other cooperating partners involved between social work and co-operation plans.en
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.titleTurvana verkostot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282829
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysososiaalitoimi
dc.subject.ysovalmiussuunnittelu
dc.subject.ysopoikkeusolot
dc.subject.ysovarautuminen
dc.subject.ysokriisivalmius


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record