Show simple item record

dc.contributor.authorKuisma, Petra
dc.date.accessioned2018-03-20T08:08:54Z
dc.date.available2018-03-20T08:08:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1862489
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57355
dc.description.abstractYdinjätteen loppusijoitus on ydinvoiman elinkaareen liittyvä seikka, jota ei ole vielä aloitettu missään. Suomessa ja Ruotsissa ydinjätteen loppusijoituksessa aiotaan käyttää Ruotsissa kehitettyä KBS-3-menetelmää, jonka turvallisuus on kuitenkin herättänyt keskustelua niin asiantuntijoiden kesken kuin julkisuudessa. KBS-3-loppusijoitusmenetelmän turvallisuuteen liittyvä riskikeskustelu on lähes kyseenalaistanut menetelmän käytön Ruotsissa, kun taas Suomessa keskustelu on yleistynyt myöhemmin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella ja vertailla ydinjätteen KBS-3- loppusijoitusmenetelmään liittyvien riskien käsittelemistä sanomalehtikeskustelussa Suomessa ja Ruotsissa. Aineistona tutkielmassa toimi kahden suomalaisen, Helsingin Sanomien sekä Aamulehden ja kahden ruotsalaisen, Dagens Nyheterin sekä Svenska Dagbladetin sanomalehdissä ydinjätettä käsitelleet artikkelit, jotka ilmestyivät vuosien 2008–2015 aikana. KBS-3- loppusijoitusmenetelmän riskejä käsitelleitä artikkeleita näistä oli yhteensä 75 kappaletta. Keskustelua tarkasteltiin ensin kvantitatiivisesti määrällisen sisällönerittelyn avulla ja toiseksi laadullisesti teorialähtöisen sisällönanalyysin kautta. Riskiä lähestyttiin tutkielmassa SARF-teorian sekä aiemman yhteiskunnallisen riskitutkimuksen viitekehyksessä. SARF-teoria toimi tutkielmassa analyyttisena viitekehyksenä, jonka avulla keskustelussa ilmeneviä teemoja tarkasteltiin. Tutkielman määrällisessä sisällönerittelyssä havaittiin, että uutisoinnin määrä ja syklisyys noudattivat molempien maiden sanomalehdissä melko samaa linjaa. Eroja maiden riskikeskustelun välillä oli taas havaittavissa ääneen päässeiden puhujien osalta, sillä suomalaisissa sanomalehdissä puhujina toimi selvästi enemmän yksittäisiä kansalaisia, kun taas ruotsalaisissa sanomalehdissä asiantuntijat ja viranomaiset olivat puhujina suomalaislehtiä enemmän. Tutkielman laadullisen analyysin kautta taas havaittiin, että argumentointitavat ja riskien kehystykset olivat suomalaisten ja ruotsalaisten sanomalehtien välillä osittain samanlaiset, mutta myös vaihtelua maiden välillä löytyi muun muassa keskustelun painopisteissä. Tutkielman tulokset osoittavat, että suomalaisessa ja ruotsalaisessa sanomalehtikeskustelussa KBS-3-loppusijoitusmenetelmän riskeistä on sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia. Tulosten perusteella näyttää siltä, että Suomessa ydinjätteeseen liittyvien riskien määrittely jätetään pitkälle alan asiantuntijoille, kun taas Ruotsissa keskusteluun hyväksyttävän riskin tasosta on mahdollista osallistua useamman toimijan kesken.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleSanomalehtikeskustelu ydinjätteen KBS-3-loppusijoitusmenetelmän riskeistä Suomessa ja Ruotsissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803201772
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2018-03-20T08:08:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysoydinjätteet
dc.subject.ysoloppusijoitus
dc.subject.ysosanomalehdet
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.rights.accessrights


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record