Show simple item record

dc.contributor.advisorNäyhä, Annukka
dc.contributor.authorSalo, Esko
dc.date.accessioned2018-01-26T11:12:57Z
dc.date.available2018-01-26T11:12:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1815902
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56920
dc.description.abstractKiinnostus biohiiltä kohtaan lisääntyy jatkuvasti, sillä biohiili tarjoaa taloudellisia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Biohiiltä on tutkittu Suomessa noin kymmenen vuotta, mutta vasta viime aikoina sen taloudellinen kannattavuus on tunnistettu. Aikaisemmat biohiileen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä pyrolyysiprosessiin, biohiilen ominaisuuksiin sekä biohiilen potentiaalisten käyttökohteiden tutkimiseen. Biohiilen markkinatilannetta ei ole vielä Suomessa tutkittu, lukuun ottamatta biohiilen käyttöä energiantuotannossa (biohiilen poltto), mikä on kuitenkin rajattu tästä tutkimuksesta. Tämän työn tarkoitus on tutkia biohiilen käytön nykyistä tilannetta ja sen tulevaisuuden näkymiä Suomessa, sekä tunnistaa tekijöitä jotka edesauttavat biohiilen käyttöönotossa. Lisäksi tarkoitus on tunnistaa haasteita ja mahdollisuuksia liittyen erilaisiin biohiilisovelluksiin. Tutkimusmetodiksi valittiin laadullinen tutkimus, joka toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Yhteensä kymmenen asiantuntijaa osallistui tutkimukseen ja heitä haastateltiin kesä-elokuussa 2017. Tutkimuksessa selvisi, että biohiilimarkkinat Suomessa ovat alkaneet muodostua ja yritykset ovat löytäneet useita taloudellisesti kannattavia tapoja hyödyntää biohiiltä. Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä useita biohiileen liittyviä projekteja, joissa biohiiltä kokeillaan eläintuotannossa, viljelyssä, kaupunkialueilla, maanparannuksessa ja puutarhasektorilla. On ennustettu, että tulevaisuudessa biohiili tulee olemaan merkittävässä asemassa puutarhasektorilla ja viherrakentamisessa. Erityisesti biohiilen käyttö kompostoinnissa, viherkatoilla, kasvihuoneissa, kasvualustoissa, suodatuksessa ja huleveden hallinnassa nostettiin esille. Tutkimuksessa selvisi, että biohiilen käyttöönottoa edistävät erityisesti sen taloudellinen kannattavuus ja paikallisesti saavutetut hyödyt. Biohiileen käyttöönottoa hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi vähäiset käytännön tutkimustulokset, biohiilen vaihteleva laatu, tietoisuuden puute, biohiilen määritelmien moninaisuus, biohiilen valmistajien rahoituksen puute, sekä puute kehittyneestä ja kohtuuhintaisesta biohiilen tuotantoteknologiasta.fi
dc.description.abstractBiochar applications are attracting considerable attention as they offer economically feasible and environmentally sustainable solutions. Biochar has already been researched in Finland for around a decade but only recently its economic potential has been discovered and the market of biochar has started to emerge. Previous research has mainly focused on the pyrolysis-process, characterisation of biochar and potential applications, rather than analysing biochar’s market and economic potential. Thus, the aim of this study is to fill the existing knowledge gaps by exploring the current state and future perspectives of biochar in Finland through investigation of the main driving factors, challenges, and opportunities for various biochar applications. The data in this qualitative study was collected through thematic, semi-structured interviews. In total ten experts in the biochar field were interviewed during June-August 2017. According to the research findings, several biochar applications have a significant potential in Finland and the market is estimated to grow in the upcoming years. Currently, there are ongoing projects and experiments in the following biochar applications: cultivation, animal agriculture, soil and gardening, and urban areas. The research findings suggest that in the future biochar will achieve a strong position in the gardening and green building sectors, in particular in composting, green roofs, seedbeds, filtering and managing storm water and urban runoff. Research findings indicate that application-specific drivers such as economic feasibility and local benefits drive biochar market development. On the other hand, lack of practical research results, varying quality and type of biochar, low public awareness, broad and unclear definition of biochar (“biohiili”), lack of external funding for biochar producers, and the need for sophisticated yet affordable biochar production technology are indicated as the main challenges influencing the adoption of biochar.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherbiochar
dc.subject.otherdiffusion
dc.subject.otherinnovation
dc.subject.otherbioeconomy
dc.subject.otherenvironmental technology
dc.subject.othersustainable development
dc.subject.othercarbon sequestration
dc.subject.otherclimate change
dc.subject.otherbiohiili
dc.subject.otherdiffuusio
dc.subject.otherinnovaatio
dc.subject.otherbiotalous
dc.subject.otherympäristöteknologia
dc.subject.otherkestävä kehitys
dc.subject.otherhiilensidonta
dc.subject.otherilmastonmuutos
dc.titleCurrent state and future perspectives of biochar applications in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801261337
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.subject.methodKvalitatiiivinen tutkimus
dc.date.updated2018-01-26T11:12:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysobiohiili
dc.subject.ysodiffuusio
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysobiotalous
dc.subject.ysoympäristöteknologia
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysohiilensidonta
dc.subject.ysoilmastonmuutokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record