Show simple item record

dc.contributor.advisorDufva, Hannele
dc.contributor.authorNykänen, Elli-Noora
dc.date.accessioned2018-01-21T17:31:37Z
dc.date.available2018-01-21T17:31:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1815046
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56829
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää opettajien ja heidän oppilaidensa käsityksiä sukupuolen ilmenemisestä ja vaikutuksesta kielten, ja varsinkin saksan, tunneilla. Tarkastelun kohteena oli myös sukupuolen mahdollinen vaikutus opettajien tekemään oppilaiden kielitaidon arviointiin. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää opettajien ja oppilaiden subjektiivisia näkemyksiä sukupuolen vaikutuksesta kielten opetuksessa ja tuoda näkyväksi mahdollisia stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolista. Toisena tavoitteena oli selvittää, miten tytöt ja pojat eroavat kielten oppijoina opettajien ja oppilaiden käsitysten mukaan, vai eroavatko he. Kolmantena tavoitteena oli saada käsitys siitä, mikä on sukupuolen merkitys kielitaidon, ja varsinkin saksan kielitaidon, arvioinnissa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kahta kielten opettajaa ja kahta lukion ensimmäisen ja kahta toisen vuoden opiskelijaa. Metodina käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tämän tutkielman tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan suomalaisessa koulumaailmassa vallitsee illuusio sukupuolineutraaliudesta, vaikka tavoitteena tulisi olla sukupuolisensitiivisyys. Sukupuolisensitiivisessä opetuksessa tunnustetaan ja kyseenalaistetaan sukupuoliin kohdistuvat erilaiset rooliodotukset ja sukupuolierot. Haastattelemieni opettajien ja oppilaiden vastauksissa toistuivat stereotyyppiset ajatukset tytöistä ja pojista, vaikka he toki tiedostivatkin vastausten olevan yleistäviä. Aluksi he suhtautuivat sukupuolierojen olemassa oloon hyvin varauksellisesti, mutta toistivat puheessaan näkemystä tytöistä tunnollisina ja kielellisesti lahjakkaina, ja pojista matemaattisesti lahjakkaina. Varsinkin oppilaat olivat sitä mieltä, että tytöt ovat kielissä etevämpiä, vaikka haastatellut poikaoppilaat olivat saaneet edellisestä saksan kurssista paremmat arvosanat kuin haastatellut tytöt. Tämä tutkielma vahvistaa näkemystä, että sukupuoliroolien merkitystä koulussa on syytä nostaa edelleen esille, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet löytää omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa ilman, että sukupuolittuneet käytänteet turhaan rajoittaisivat niitä. Tärkeää olisi myös, että opettajat tulisivat tietoisiksi omista sukupuolikäsityksistään, jotta he voisivat luoda tasa-arvoista kouluympäristöä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoger
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherarviointi
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.otherkoulutuksen tasa-arvo
dc.subject.otherPISA
dc.subject.othersaksan kieli
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.othersukupuoliroolit
dc.subject.othersukupuolisensitiivisyys
dc.titleEinstellungen der Lehrer und Schüler zum Sprachlernen und zur Sprachbewertung hinsichtlich des Geschlechts
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801211292
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.date.updated2018-01-21T17:31:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoPISA-tutkimus
dc.subject.ysosaksan kieli
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysosukupuoliroolit
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record