Show simple item record

dc.contributor.authorSchwartz, Carita
dc.date.accessioned2018-01-16T13:03:38Z
dc.date.available2018-01-16T13:03:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1814718
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56754
dc.description.abstractMuuttuvan ilmastopolitiikan myötä syntyy uusia velvoitteita kansainvälisen, kansallisen, maakunnallisen ja kunnallisen tason ilmastopolitiikkaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin uusimpiin voimassa oleviin ja tulossa oleviin ilmastosopimuksiin, strategioihin ja ohjeistuksiin maakunnallisen, ja erityisesti Keski-Suomen ilmastostrategian ja sen keinovalikoiman kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästömäärien kehittymistä vuosista 2004 ja 2006 vuoteen 2014 sekä vuoden 2020 ennusteita. Tarkastelut tehtiin sektorikohtaisesti. Tarkasteltavina olivat energia-, liikenne-, maatalous- ja jätesektori. Tulosten mukaan Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästökehitys vuoteen 2014 mennessä on ollut kaikilla sektoreilla laskusuuntainen ja ennusteiden perusteella Keski-Suomen vuodelle 2020 asettamat tavoitteet toteutuvat liikennesektoria lukuun ottamatta. Liikennesektorin tulos on jäämässä tavoitteesta 90 tuhatta CO2-ekvivalenttitonnia, joka vastaa 40 % tavoitelluista päästövähennyksistä. Keski-Suomen ilmastostrategian päästövähennyskeinot vastaavat edelleen hyvin ilmastopoliittisissa säännöksissä, strategioissa ja ohjeistuksissa esiintyviä kansainvälisen, EU- ja kansallisen tason keinoja. Keski-Suomen ilmastostrategian keinoihin voitaisiin lisätä enemmän konkreettisuutta. Tavoitteiden osalta tulisi keskittyä erityisesti energia- ja liikennesektorien päästöjen vähentämiseen, jotta ilmastostrategian avulla saavutettaisiin sekä maakunnan että ylempien ilmastopolitiikan tasojen tavoitteet.fi
dc.description.abstractAs climate policy is changing, new obligations will be set on the international, national, regional and municipal level of climate policy. In this MSc thesis the latest valid and forthcoming climate agreements, strategies and guidelines were studied for the development of the regional and especially Central Finland’s regional climate change mitigation & adaptation strategy and its range of tools. In addition, the development of Central Finland’s greenhouse gas emissions from the years 2004 and 2006 to 2014 and the projections for 2020 were examined. The reviews were made on a sector-by-sector basis. These sectors were the energy, transport, agriculture and waste. According to the results, the greenhouse gas emissions by 2014 have decreased in all sectors, and based on the forecasts, the targets for 2020 are met in all other sectors except the transport sector. The transport sector's forecast remains 90,000 tons CO2 equivalent above the target level, which corresponds 40% of the target emission reductions. The tools for greenhouse gas reduction in the Central Finland’s regional climate change mitigation & adaptation strategy (2011) are still well suited to the climate policy provisions, strategies and guidelines of international, EU and national levels. Mainly more concrete tools could be added to the climate strategy. Regarding future objectives, focus should be in reducing the emissions of the energy and transport sectors to achieve the objectives of higher climate policy levels.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherPariisin ilmastosopimus
dc.titleMaakunnallisen ilmastostrategian tavoitteet, toteutuminen ja kehittäminen : case Keski-Suomi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801161212
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2018-01-16T13:03:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysoilmastopolitiikka
dc.subject.ysostrategia
dc.subject.ysoKeski-Suomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record