Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorÅgren, Nina
dc.date.accessioned2017-12-14T16:30:21Z
dc.date.available2017-12-14T16:30:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809660
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56345
dc.description.abstractTässä tutkielmassa olen kiinnostunut selvittämään vesistöissä havaittujen negatiivisten muutosten ja kansalaisosallistumisen välisiä mahdollisia yhteyksiä. Tutkimus on sekundaarianalyysi Saarijärven reittivesistön varren kunnissa tehdystä kyselytutkimuksesta. Reitin vesistöt ovat laadultaan huonohkossa tilassa lähiseudun turvetuotannon, maatalouden ja metsäteollisuuden johdosta. Primaarianalyysissä selvisi, että paikalliset kokevat lähivesistöjen heikolla tilalla olevan negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Vedellä on lukuisia merkityksiä yhteiskunnassa ihmisoikeudesta kaupalliseksi resurssiksi ja kaikkea siltä väliltä. Vesi on sosiaalinen elementti, joka muokkaa yhteiskunnan rakenteita ja arvoja, ja vastavuoroisesti sosiaaliset rakenteet muokkaavat veden merkityksiä yhteiskunnassa. Sosiaalitieteellisissä näkemyksissä veden katsotaan olevan kiinteä osa sosiaalista maailmaa ja vaikuttavan syvällisesti yhteiskunnan muotoutumiseen. Vesi on arvokas luonnonvara, jonka epätasaisesta jakautumisesta sekä vähyydestä kärsii suuri osa maailman väestöstä. Veden heikon tai huolimattoman hallinnoinnin ja saastumisen vaikutukset ovat kauaskantoisia ja voivat vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, sekä asettavat tulevaisuuden suurimpia haasteita niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisen kestävyyden saralla. Suomessa suurimpia vesistöihin liittyviä kriisejä ovat olleet teollisuuden aiheuttamat päästöt, joita historiasta löytyy lukuisia. Voimistuneen ympäristöajattelun sekä 1960- ja 1970-luvulla Suomeen rantautuneen ympäristönsuojelun myötä vesistöjen tilaan on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota niin kansalaisyhteiskunnan kuin valtionkin tasoilla. Saarijärven reitin varren asukkaat ovat osallistuneet tiedotustilaisuuksiin ja muihin toimintoihin koskien reittivesistön tilaa, ja primaaritutkimuksessa selvisi myös, että vesistöjen muuttuneesta tilasta on tehty runsaasti havaintoja. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko tehdyillä havainnoilla yhteyttä kansalaisosallistumiseen, ja jos on, voidaanko ero paikantaa tietyntyyppisiin tehtyihin havaintoihin. Tätä tutkittiin kvantitatiivisella tutkimusotteella ristiintaulukoinnin ja erotteluanalyysin avulla, joiden avulla selvisi, että kansalaisosallistumisen ja joidenkin tehtyjen havaintojen väliltä löytyy yhteys. Kansalaistoimintaan osallistuneet kokivat veden tilan heikommaksi tekemiensä havaintojen perusteella, kuin toimintaan osallistumattomat paikalliset. Erityisesti kalalajistoon sekä vesistöjen kuntoon ja rantoihin sekä kasvillisuuteen liittyvissä muutoksissa havaittiin eroja osallistuneiden ja osallistumattomien ryhmien välillä. Tutkimus myös vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että vesistöjen kunto koetaan huonoksi yleisesti paikallisten keskuudessa, eikä se ole vain pienen vähemmistön näkemys.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkansalaisosallistuminen
dc.subject.otherkansalaisyhteiskunta
dc.subject.otherympäristöosallistuminen
dc.subject.othervesi
dc.subject.othervesistöt
dc.subject.othervesistöjen saastuminen
dc.subject.othervesistöjen pilaantuminen
dc.subject.otherympäristökonfliktit
dc.titleVeden muuttuvat merkitykset : vesistöhavaintojen ja kansalaisosallistumisen suhde Saarijärven reitillä
dc.title.alternativeVesistöhavaintojen ja kansalaisosallistumisen suhde Saarijärven reitillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712144705
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2017-12-14T16:30:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoaktivismi
dc.subject.ysokansalaisyhteiskunta
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysovesi
dc.subject.ysovesistöt
dc.subject.ysosaastuminen
dc.subject.ysoympäristökonfliktit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record