Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorParkkonen, Niina
dc.date.accessioned2017-12-12T08:34:57Z
dc.date.available2017-12-12T08:34:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1808225
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56268
dc.description.abstractTarkastelin kahdeksan henkilön elämänkerrallisia kertomuksia kahdesta eri tarinasta: opiskelijan itsemurhan käsittelystä sekä musiikin roolista tuossa prosessissa. Analysoitu aineisto kuvasi itsemurhan jälkeistä sopeutumista. Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana on narratiivisuus, ja täten käytin tutkimusmenetelminä kerronnallista haastattelua, joka sisälsi myös elämänviivan piirtämisen sekä elämänkerrallisia kirjoitelmia. Analyysimenetelmänä toimi yksinomaan Paul Sullivanin (2012) kehittelemä dialogisen lähestymistavan mukainen analyysimalli, jonka avulla erottelin aineistosta erityisiä hetkiä sekä loin uusia dialogeja. Näiden avulla muodostuivat genret. Analyysiprosessin tuloksena loin kahdeksan uutta sopeutumistarinaa, jotka kulkevat limittyneenä läpi tulososion. Tarkoituksena ei ollut luoda henkilökohtaisia sopeutumisprofiileita vaan hahmottaa laajempi dialoginen kokonaisuus, josta olen erottanut kaksi eri musiikillista orientaatiota sisältävää lukiota. Sopeutumisprosessissa dialogi, läheisten ja ryhmän tuki, merkityksellistämisprosessi, suru, opettajien ammatillinen toiminta sekä tunnereaktiot muodostivat suurimmat genret. Yksi merkittävin tutkimustulos oli, että musiikin hyödyntäminen tapauksen käsittelyssä oli selkeästi aktiivista vain kahden informantin osalta, vaikka musiikilla itsessään on suuri rooli kuuden informantin elämässä. On aiheellista pohtia, miksi musiikilla oli niin vähäinen rooli tapaukseen liittyen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (141 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernuorten itsemurhat
dc.subject.othersopeutuminen
dc.subject.othersuru
dc.subject.othermusiikki tunteiden säätelyn välineenä
dc.subject.otherkriisi koulussa
dc.subject.otheropettajien ammatillinen toiminta
dc.titleMatkalla muistoissa : aikuisten kertomuksia opiskelutoverin tai opiskelijan itsemurhan jälkeisestä elämästä
dc.title.alternativeAikuisten kertomuksia opiskelutoverin tai opiskelijan itsemurhan jälkeisestä elämästä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712124626
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-12-12T08:34:57Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoitsemurha
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotraumat
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoreaktiot
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysotunne-elämä
dc.subject.ysosäätely
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysomusiikki
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record