Show simple item record

dc.contributor.advisorMetsäpelto, Riitta-Leena
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorJuvonen, Anni
dc.date.accessioned2017-12-09T18:24:59Z
dc.date.available2017-12-09T18:24:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1805108
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56215
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia koulusiirtymiin liittyviä huolia esiopetusikäisillä ja kuudesluokkalaisilla lapsilla on siirtymissä esiopetuksesta alakouluun ja alakoulusta yläkouluun. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia huolia (ts. oppilaiden mainitsemia mietityttäviä tai pelottavia asioita) erityisesti ulospäinsuuntautuvia ongelmia (mm. käyttäytymisen ja tarkkaavuuden ongelmat) omaavilla lapsilla on koulusiirtymiin liittyen. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen yhteyttä koulusiirtymiin liittyviin huoliin. Tutkimusaineisto on osa Alkuportaat –tutkimushanketta, jossa tutkittiin kyselylomakkeiden avulla, mikä esiopetusikäisiä ja kuudesluokkalaisia lapsia mietityttää tai pelottaa alakoulun tai yläkoulun aloituksessa. Tässä tutkimuksessa on mukana 860 esiopetusikäisen ja 862 kuudesluokkalaisen lapsen vastaukset. Aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia sekä kvantifiointia. Yleisin lasten mainitsema huoli liittyi kaverisuhteisiin kummassakin koulusiirtymässä. Lisäksi lapset mainitsivat huolia liittyen esimerkiksi koulutyöhön, koulussa pärjäämiseen, opettajaan, koulumatkaan, kiusaamiseen ja koulun aloitukseen liittyviin uusiin asioihin. Ulospäinsuuntautuvia ongelmia omaavien esiopetusikäisten lasten huolissa korostui koulumatka ja opettaja, kuudesluokkalaisten vastauksissa kiusaaminen. Koko aineistossa esiopetusikäisten tyttöjen vastauksissa yleisimpänä huolena olivat kaverisuhteet kun taas poikia huoletti koulutyö. Kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat olivat molemmat eniten huolissaan kaverisuhteista. Yläkoulusiirtymässä koulussa pärjäämiseen liittyviä huolia oli vähemmän kuin alakoulusiirtymässä erityisesti pojilla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkoulusiirtymää koskevat oppilaiden huolet
dc.subject.otherulospäinsuuntautuvat ongelmat
dc.subject.othersukupuoli
dc.titleLasten huolet siirtymissä esiopetuksesta alakouluun ja alakoulusta yläkouluun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712094580
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-09T18:24:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysohuolestuneisuus
dc.subject.ysopelko
dc.subject.ysokoulupelko
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysokeskittymiskyky
dc.subject.ysosukupuolierot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record