Show simple item record

dc.contributor.advisorSoini, Markus
dc.contributor.authorSuominen, Jenna-Emilia
dc.contributor.authorUrvikko, Annika
dc.date.accessioned2017-12-07T09:21:39Z
dc.date.available2017-12-07T09:21:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1808298
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56164
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää huippu-urheilijoiden henkilökohtaisia kokemuksia siitä, mitkä motivaatiotekijät ovat edesauttaneet heidän uransa jatkumista urheilijapolun eri vaiheissa. Tavoitteena oli saada yksityiskohtaista informaatiota urheilijoiden kokemuksista ja näkemyksistä heidän urheiluaan tukevista asioista. Selvitimme tutkimuksen avulla myös urheilijoiden subjektiivisten näkemysten yhteyttä tunnettuihin motivaatioteorioihin ja aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nousseisiin tuloksiin ja havaintoihin. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi kuusi suomalaista, 19-27-vuotiasta, urheilijaa, jotka ovat saavuttaneet menestystä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelimme sekä mies- että naisurheilijoita näkökulmien laajentamiseksi kolmen eri lajin osalta. Tutkimushenkilöiden edustamat lajit olivat uinti, yleisurheilu ja telinevoimistelu. Haastattelujen jälkeen tutkimus eteni litteroinnin kautta aineiston pelkistämiseen. Pelkistäminen toteutettiin muodostamalla käsitekarttoja urheilijoiden urapolun aikana vaikuttaneista keskeisimmistä motivaatiotekijöistä. Yksilöllisten urheilijapolkujen ja kokemusten korostamiseksi kokosimme henkilökohtaiset urheilijatarinat jokaisen urheilijan osalta käsitekarttojen perusteella. Tämän jälkeen analysoimme tuloksia tutkimusongelmien pohjalta. Teimme havaintoja ja yhdistelimme tuloksia vertaamalla urheilijoiden välisiä tuloksia toisiinsa sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Keskeisimmät tulokset tukivat pääosin yleisiä motivaatioteorioita, kuten tavoiteorientaatioteorian ja itsemääräämisteorian periaatteita. Itsemääräämisteorian mukaisesti tutkimushenkilöt kokivat autonomian, pätevyyden kokemisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden merkittäviksi motivaation lähteiksi. Motivaatioteoriat näkyivät selkeästi tutkimuksessa esiin nousseiden keskeisimpien tulosten pohjalla. Tulosten perusteella urheilijat kokivat perheen, esikuvien, kavereiden, valmentajan, koetun pätevyyden, tavoitteiden, lajin mielekkyyden, terveyden ja tukiverkon vaikuttavan merkittävimmin motivaation säilymiseen. Yksilöllisyyden huomiointi nousi tutkimuksen perusteella avaintekijäksi silloin, kun tavoitteena on tukea urheilijoiden motivaation säilymistä. Urheilijan uraa edistävän tukiverkon muodostuminen koettiin merkitykselliseksi ja sitä kautta kokonaisuus tuntui urheilijoista toimivalta ja mielekkäältä. Kokonaisvaltainen valmentaminen nousi esiin merkittävänä tekijänä motivaation taustalla. Kokonaiskuvan tunnistaminen ja sen toteuttaminen vaativat valmentajilta ja muilta toimijoilta halua ja kykyä kiinnittää motivaatiotekijöihin huomiota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sitä kautta kyetään takaamaan riittävä tuki ja näin ollen motivaation säilyminen urheilijoiden kanssa toimittaessa. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti tämäkin työ on tapaustutkimus, minkä takia tuloksia ei voida yleistää laajemmalla tasolla. Urheilijoiden tarinat ovat henkilökohtaisia ja sitä kautta ainutlaatuisia kertomuksia urheilijoiden urapoluista. Avainsanat: motivaatio, itsemääräämisteoria, tavoiteorientaatio, urheilijapolku, kilpaurheilufi
dc.description.abstractSubjective experiences of factors that influence motivation of top level athletes careers in individual sports. The purpose of this study was to determine motivational factors of top level athletes in individual sports that supported and prolonged their careers. The goal was to obtain a lot of detail about these athletes’ experiences and views on things that supported their careers. The aim was also to find out if the subjective views on motivation of these athletes were in relation to known motivational theories and results found out in previous studies. Six Finnish athletes of ages 19 to 27 and varying success in national and international competitions participated in this study. Three women and three men were interviewed. One man and one woman from each of these three disciplines: Swimming, Athletics and gymnastics. The interviews were recorded, transcribed and reduced. The reduction was made by forming mind maps of the key motivational factors of the athletes’ careers. To highlight the individual careers and experiences of each athlete a personal career-biography was compiled for each athlete that were based on the mind maps. The results were analyzed based on the thesis of this study and then compared with previous studies. The key results supported the most common motivational theories. In line with the self-determination theory the subjects experienced autonomy, competence and social cohesion as significant sources of motivation. Motivational theories were evidently the bases of the findings in this study. Based on the results the athletes experienced that the most important factors for preserving their motivation were family, idols, friends, coach, competence, goals, health, social support and passion for their discipline. Based on these results the key to supporting the motivation of individual athletes is to note that each athlete is and individual regardless of their discipline and that they have to have a well-functioning support network. It seems that a way of coaching that takes into consideration all areas of the athlete’s life is significant in preserving motivation. It seems imperative that the athletes supporting network and coach focus early on in motivational factors. This way the athlete receives enough support from their supporting network which in return creates motivation. This qualitative study is a case-study and these results cannot be generalized. The athletes’ career-biographies are unique and personal narratives of their careers. Key words: Motivation, Self-determination theory, goal-orientation, career-biography, competitive sportsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (99 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermotivation
dc.subject.otherself-determination theory
dc.subject.othergoal-orientation
dc.subject.othercareer-biography
dc.subject.othercompetitive sports
dc.titleYksilölajien edustajien subjektiiviset kokemukset huippu-urheilu-uran taustalla vaikuttaneista motivaatiotekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712074509
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-07T09:21:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysovoimistelu
dc.subject.ysouinti
dc.subject.ysoyleisurheilu
dc.subject.ysoyksilöurheilu
dc.subject.ysokilpaurheilu
dc.subject.ysohuippu-urheilu
dc.subject.ysourheilu-ura
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokannustimet
dc.subject.ysotavoiteorientaatio
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record