Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorLandvik, Mikael
dc.date.accessioned2017-12-05T15:59:36Z
dc.date.available2017-12-05T15:59:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1804028
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56148
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli kuvailla yksityisen terveydenhuollon laskentatoimen järjestämistapoja sekä verrata laskentatoimen tehtäviin kohdistuvia haasteita julkisen terveydenhuollon löydöksiin. Tutkimuskohteet koostuvat neljästä keskisuuresta ja suuresta yksityisen terveydenhuollon organisaatiosta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui aiemmasta tutkimuksesta julkisen terveydenhuollon piirissä, New Public Managementin teoriasta sekä yleisistä laskentatoimen periaatteista. Erityisesti Mätön ym. (2014) löydökset suomalaisen avoterveydenhoidon palveluorganisaation johdon laskentatoimen käytännöistä muodostavat tärkeän lähtökohdan tutkimukselle. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa raportoidut kuvaukset julkisen terveydenhuollon laskentatoimen käytännöistä myös muualla kuin Suomessa toimivat vertailukohtana yksityisen terveydenhuollon käytäntöjen tarkastelulle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena kenttätutkimuksena, jossa aineisto kerättiin viidessä erillisessä puolistrukturoidussa haastattelussa. Haastatellut henkilöt toimivat omissa organisaatioissaan talousjohtajina tai business controllereina. Tavoitteena haastatteluissa oli tutkia, kuinka käytännön laskentatoimen tehtävät on järjestetty organisaation sisällä ja kuinka terveydenhuollon toimialan koetaan vaikuttavan näihin tehtäviin yksityisellä sektorilla. Tutkimusaineiston pohjalta selvisi, että yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollossa on selkeitä eroja laskentatoimen näkökulmasta niin käytännön tehtävien järjestämistavoissa kuin koetuissa haasteissakin. Löydökset on jaoteltu seitsemään eri kategoriaan; taloushallinto, budjetointi, kustannuslaskenta, tietojärjestelmät, toimialan vaikutukset, raportointi sekä haasteet, käytäntöjen sekä haasteiden osalta. Haasteet vastasivat selkeästi julkisen terveydenhuollon haasteita, kun taas käytännön laskentatoimen järjestämistavat ja organisaation toimintatavat muistuttivat yksityisen sektorin organisaatioiden toimintaa. Tutkimuskohteiden välillä havaittiin huomattavasti eroja jokaisessa kategoriassa. Etenkin toimialan vaikutuksien kokemisessa oli selkeitä eroja. Osa haastatelluista koki, että toimiala vaikuttaa toimintaan aina huolimatta siitä, mikä toimiala on kyseessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherterveydenhuolto
dc.subject.otherlaskentatoimi
dc.subject.otherkustannuslaskenta
dc.subject.otherbudjetointi
dc.titleLaskentatoimen käytännöt yksityisessä terveydenhuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712054501
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-12-05T15:59:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoterveydenhuoltoala
dc.subject.ysoyksityinen sektori
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysouusi julkisjohtaminen
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysokustannuslaskenta
dc.subject.ysobudjetointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record