Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskinen, Mikko
dc.contributor.advisorVaris, Essi
dc.contributor.authorNieminen-Holkkola, Aino
dc.date.accessioned2017-09-29T14:22:35Z
dc.date.available2017-09-29T14:22:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1725384
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55488
dc.description.abstractTutkielma käsittelee interfiguraalisuutta – intertekstuaalisuuden alalajia, joka viittaa eri teksteissä esiintyvien henkilöhahmojen välisiin suhteisiin – Donna Tarttin romaanissa The Secret History. Tarttin romaanin päähenkilöitä tarkastellaan suhteessa neljän muun romaanin henkilöhahmoihin (F. Scott Fitzgeraldin The Great Gatsby, William Goldingin Lord of the Flies, Evelyn Waugh’n Brideshead Revisited sekä Oscar Wilden The Picture of Dorian Gray). Tutkielmassa eri teksteissä esiintyvien henkilöhahmojen välisiä interfiguraalisia kytköksiä peilataan suhteessa The Secret Historyn kertojan luotettavuuteen ja romaanin keskeisiin teemoihin. Tutkimusongelmana on, millaista potentiaalia interfiguraalisilla kytköksillä on romaanin tulkinnan kannalta. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: mitä interfiguraaliset viittaussuhteet mahdollisesti paljastavat tutkimuskohteena olevan romaanin henkilöhahmoista ja millainen merkitys interfiguraalisten kytkösten aktivoimilla interteksteillä on romaanin kokonaistulkinnan kannalta. Työssä tarkastellaan The Secret Historyn henkilökertojana toimivan Richardin luotettavuutta James Phelanin (2005) mallin avulla ja tullaan siihen johtopäätökseen, ettei Richardin kertomusta voida kaikilta osin pitää täysin luotettavana. Lukijan on siis syytä pyrkiä täydentämään myös henkilöhahmoista muodostamiaan käsityksiä. Tutkielmassa lähdetäänkin liikkeelle siitä olettamuksesta, että interfiguraaliset kytkökset voivat toimia sisäistekijän tekijän yleisölle suuntaamina vihjeinä, joiden avulla lukija voi saada kertomuksesta informaatiota ikään kuin kertojan ohitse. Henkilöhahmon käsitteen osalta tutkielma nojaa pitkälti Baruch Hochmanin (1985) näkemykseen, jonka mukaan henkilöhahmoilla on paitsi puhtaasti tekstuaalinen ulottuvuutensa, myös tulkinnallista potentiaalia ihmisen kaltaisina kokevina, tuntevina ja toimivina olioina. Henkilöhahmoista muodostuvia käsityksiä pyritään tutkielmassa täydentämään kiinnittämällä huomiota toisissa teksteissä esiintyviin henkilöhahmoihin ja hahmojen välillä vallitseviin interfiguraalisiin suhteisiin. Interfiguraalisuuden analyysissa tutkielma noudattaa Wolfgang C. Müllerin (1991) hahmottelemaa mallia. Tarttin romaanin interfiguraaliset kytkökset voivat sekä vahvistaa kertojan henkilöhahmoista rakentamaa kuvaa että tuoda henkilöhahmoista esiin uusia, kertojan kertomuksessa vähemmälle huomiolle jääviä puolia. Interfiguraalisilla kytköksillä voi siis olla tietyssä määrin paljastava funktio. Lisäksi ne voivat suunnata huomiota interteksteihin ja niiden teemoihin ja avartaa siten tutkimuskohteena olevan romaanin kokonaistulkintaa. The Secret Historyn päähenkilöistä ja henkilöhahmojen välisistä suhteista rakentuu interfiguraalisen luennan avulla monisyinen kuva, ja tietyt romaanin teemat saavat analyysin avulla lisävalaistusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTartt, Donna
dc.subject.otherFitzgerald, F. Scott
dc.subject.otherGolding, William
dc.subject.otherWaugh, Evelyn
dc.subject.otherWilde, Oscar
dc.subject.otherepäluotettava kertoja
dc.subject.otherinterfiguraalisuus
dc.titleHahmojen välisiä suhteita : interfiguraalisuus Donna Tarttin romaanissa The Secret History
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709293888
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.date.updated2017-09-29T14:22:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysokaunokirjallisuus
dc.subject.ysointertekstuaalisuus
dc.subject.ysohenkilöt
dc.subject.ysohenkilösuhteet
dc.subject.ysokertoja


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record