Show simple item record

dc.contributor.advisorSims, Angela
dc.contributor.advisorKoskela, Esa
dc.contributor.authorSorri, Elina
dc.date.accessioned2017-09-20T14:54:26Z
dc.date.available2017-09-20T14:54:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1724010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55420
dc.description.abstractMetsämyyrän (Myodes glareolus) fenotyyppisten muutosten epigeneettiset mekanismit eri populaatiotiheyksissä. Epigeneettisilla mekanismeilla on perustava rooli normaalissa geeniekspression aktiivisuudessa ja ne voidaan nähdä molekulaaristen prosessien systeeminä, joka reagoi ympäristötekijöihin ja säätelee geenisäätelyä muuttamatta alkuperäistä DNA-sekvenssiä. DNA-metylaatio on eniten tutkittu epigeneettinen mekanismi jolla on tärkeä rooli geenien säätelyssä normaalin solujen kehityksen aikana. Metylaatio ilmenee tyypillisesti CpG-dinukleotideissa, joissa metyyliryhmä kiinnittyy 5’-sytosiiniin (C) jota seuraava emäs on guaniini (G). Tämä voi estää näihin CpG-paikkoihin liittyvien geenien ilmentymisen. DNA-sekvenssin alueet joissa CpG-dinukleotideja esiintyy runsaasti, GpG-saaret, sijaitsevat geenien promoottorialueella ja näiden metylaatio voi muuttaa geenin ilmentymistä ja yksilön fenotyyppiä. Tällä metylaatiokuviolla on potentiaali olla sukupolvien yli periytyvä ja siten epigeneettiset mekanismit voisivat olla keino sopeutua muuttuviin valintapaineisiin. Populaatiotiheyden muutosten on arveltu vaikuttavan epigeneettiseen säätelyyn erityisesti niissä geeneissä, jotka koodaavat hormoneja ja/tai reseptoreissa, jotka vaikuttavat populaatiotiheydestä riippuvaan käyttäytymiseen. Metsämyyrällä (Myodes glareolus),populaatiotiheys korreloi stressiherkkyyden, aggressiivisuuden, lisääntymisaktiivisuuden, poikuekoon ja omiin jälkeläisiin kohdistuvan aggressiivisuuden kanssa. Näihin käyttäytymispiirteisiin vaikuttavat useimmiten myös useat hormonit. Oksitosiinilla on keskeinen rooli lisääntymisesä ja sosiaalisessa käyttäytymisessä, kuten emon hoivakäyttäytyminen, stressi ja ahdistuneisuus. Tutkielmani keskeisin tutkimuskysymys on kuinka populaatiotiheys vaikuttaa oksitosiinihormonin reseptorigeenin promoottorialueen CpG-saarien metylaatioon. Hypoteesini on, että korkeassa populaatiotiheydessä metylaatio on vähäisempää, mikä mahdollistaa oksitosiinin reseptorigeenin transkription. Tämä edistäisi yksilön vastaanottokykyä oksitosiinin vaikutuksille. Metylaatioastetta tutkittiin eri kudoksista DNA-näytteistä metsämyyrien F1-sukupolven jälkeläisistä, joiden kehitys ennen ja jälkeen synnytyksen tapahtui korkeassa tai matalassa populaatiotiheydessä. Metylaatiotasot olivat merkitsevästi matalammat korkean tiheyden näytteissä maksan, keuhkojen, sydämen ja munuaisten kudosnäytteissä. Tulokset viittaavat oksitosiinin reseptorigeenin korkeampaan ilmentymiseen ja yksilöiden korkeampaan herkkyyteen oksitosiinin vaikutuksille korkeassa populaatiotiheydessä.fi
dc.description.abstractEpigenetic mechanisms play a fundamental role in normal gene expression activity and can be seen as a system of molecular processes that react to environmental cues and regulate gene expression without changing the original sequences. DNA methylation is a commonly studied epigenetic mechanism which typically occurs at CpG-sites when a methylgroup is added to the 5’-position of a cytosine followed by a guanine and this can inhibit the transcription of the associated genes. Regions of DNA sequence that are dense in CG-dinucleotides, called CpG islands, are located in gene promoter regions and their methylation can alter gene expression and phenotype. These methylation markers have the potential to be transgenerational and thus epigenetics mechanism could provide a pathway to adapt to varying selection pressures. Changes in population density are predicted to cause changes in epigenetic regulation of genes coding hormones and/or their receptors associated with density-dependent behaviour. In the bank vole (Myodes glareolus) population density correlates with several phenotypic traits such as: behaviour, breeding activity and infanticide. The oxytocin hormone has a crucial role in reproduction and social behaviour, such as maternal care, stress and anxiety. The main question of my thesis is how population density affects the methylation of CpG islands located in the promoter region of the oxytocin receptor gene (Oxtr). I hypothesize that in a high population density, methylation is decreased to enable more transcription of the Oxtr enhancing the responsivity of the individual to the effects of oxytocin in order to endure the stressful social environment. This was studied from DNA samples extracted from tissues of the F1 bank vole offspring whose prenatal and early postnatal development took place in either a high or a low population density. The methylation levels were significantly lower in the high density samples in the liver, lung, heart, muscle and kidney tissues, whereas no significant differences were found in the brain, blood and gonad samples. These results indicate that the expression of oxytocin receptor gene, Oxtr, is positively density-dependent and therefore individuals in higher densities are more responsive to oxytocin effects. Whether this is beneficial for the reproductive success or survival of bank vole individuals and further on the process of adaptive evolution remains to be studied.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (26 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermetylaatio
dc.subject.otherMyodes glareolus
dc.subject.otherbank vole
dc.subject.otherpopulation density
dc.subject.otherepigenetics
dc.subject.othermethylation
dc.subject.otherCpG island
dc.subject.otheroxytocin
dc.titleEpigenetic mechanisms behind phenotypic changes in different population densities in bank voles (Myodes glareolus)
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709203781
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.date.updated2017-09-20T14:54:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysometsämyyrä
dc.subject.ysooksitosiini
dc.subject.ysopopulaatiot
dc.subject.ysotiheys
dc.subject.ysoepigenetiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record