Show simple item record

dc.contributor.advisorKari, Tuomas
dc.contributor.authorJuvonen, Taneli
dc.date.accessioned2017-08-24T18:58:33Z
dc.date.available2017-08-24T18:58:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55176
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin itsensä mittaamisen teknologioiden hyödyntämistä yksilön terveyden tukena. Tutkielman toteutustapana oli kirjallisuuskatsaus, joten tutkielman tulokset perustuvat aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin ja tieteellisiin julkaisuihin. Kirjallisuudesta etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen: kuinka itsensä mittaamisen teknologioita voidaan hyödyntää yksilön terveyden tukena? Liikalihavuus, sydän- ja verisuonitaudit, fyysinen inaktiivisuus sekä mielenterveysongelmat ovat maailmanlaajuisia terveysongelmia. Hyvinvointi ja terveys ovat monimuotoisia käsitteitä, mutta terveys voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen terveyteen. Itsensä mittaamisen teknologiat ovat kehittyneet, ja nykypäivänä lähes jokaisella on mahdollisuus itsensä mittaamiseen. Itsensä mittaamisen teknologioiden, kuten älypuhelimien tai puettavien laitteiden, avulla voidaan kerätä, mitata, analysoida ja esittää dataa kehon eri toiminnoista, ja niiden avulla kerättyä dataa kyetään tarkastelemaan ja esittämään yhä tarkemmin. Itsensä mittaamisen teknologioita voidaan hyödyntää fyysisen terveyden tukena esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun sekä painonhallinnan apuvälineinä. Psyykkisen terveyden osa-alueista itsensä mittaamisen teknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi unen, mielialan, masennuksen sekä stressin tukena ja sosiaalisen terveyden osa-alueista itsensä mittaamisen teknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen aktiivisuuden ja sosiaalisten suhteiden mittaamiseen. Tutkimustieto itsensä mittaamisen teknologioiden hyödyntämisestä sosiaalisen terveyden tukena on rajoittunutta, ja sitä tulisi tutkia tulevaisuudessa lisää.fi
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor’s thesis is to research how self-tracking technologies benefit personal health. This bachelor’s thesis is executed as a literature review. All the results in this thesis are based on previous researches and scientific publications. The research question of this study was: How self-tracking technologies can be used to support personal health? Overweight, cardiovascular diseases, physical inactivity and mental illness are global health problems. Well-being and health are diverse concepts but health is commonly divided into three parts: physical, mental and social health. Self-tracking technologies have developed rapidly and almost everyone is able to track personal data, for example, by using smart phones or wearable devices. These technologies can collect, track, analyze and monitor collected data more and more accurately. Self-tracking technologies can be used in multiple physical health related domains such as tracking physical activity, exercise and weight management. Self-tracking technologies can be used to track mental health related domains such as sleep, mood, depression and stress, and self-tracking technologies can be used in social health related sections such as social activity and social relationships. The previous research on using self-tracking technologies in social health is limited and worth of more research in the future.en
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheritsensä mittaaminen
dc.subject.otherself-tracking
dc.subject.othermitattu minuus
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherterveys
dc.subject.otherfyysinen terveys
dc.subject.otherpsyykkinen terveys
dc.subject.othersosiaalinen terveys
dc.subject.otherterveysteknologia
dc.titleItsensä mittaamisen teknologioiden hyödyntäminen yksilön terveyden tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708243559
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-08-24T18:58:33Z
dc.audience
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record