Show simple item record

dc.contributor.advisorTenhunen, Sirpa
dc.contributor.authorAnttila, Kaisa Maria
dc.date.accessioned2017-08-23T14:25:56Z
dc.date.available2017-08-23T14:25:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1720000
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55161
dc.description.abstractTämä maisterintutkielma käsittelee kroonista syöpää sairastavien ihmisten toimijuutta 2010-luvun Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista kroonista syöpää sairastavien ihmisten toimijuus on, millaisia merkityksiä sille annetaan ja miten se ilmenee ihmisten eri elämänpiireissä. Näitä kysymyksiä tarkasteltiin vasten yksilön vastuullistamisen käsitettä, jolla viitataan nykyisiin liberaaleihin poliittisiin järjestelmiin sisältyvään odotukseen yksilön autonomisesta toimijuudesta. Suomessa autonominen toimijuus on lisäksi tärkeä kulttuurinen arvo. Vakavasti sairas ei aina kykene toimimaan näiden odotusten mukaisesti. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi sitä, miten kroonista syöpää sairastavat hahmottavat sairauttaan suhteessa syövän ja kroonisten sairauksien kulttuurisiin kategorioihin. Tutkimus toteutettiin etnografisella tutkimusotteella. Aineisto koostui yhdeksästä kroonista syöpää sairastavan teemahaastattelusta, ja se analysoitiin laadullisen sisällönanalyysiin keinoin. Tutkimus osoitti, että kroonista syöpää sairastavien toimijuuden muodot vaihtelevat konteksti- ja tilannesidonnaisesti. Aineistossa havaittiin kolme keskeistä toimijuuden muotoa. Olemisella viitataan pienimuotoiseen toimijuuteen, esimerkiksi tilanteen sietämiseen silloin, kun sairauden ja hoitojen asettamat toiminnan rajoitteet pakottavat ihmisen paikoilleen ja riippuvaiseksi, pieneen tilaan. Tekemisellä tarkoitetaan puolestaan edellistä autonomisempaa ja intentionaalisempaa toimijuuden muotoa. Siinä on kysymys omien kulttuurisesti määrittyvien projektien toteuttamisesta arjessa silloin, kun toiminnan rajoitteet eivät merkittävästi kavenna ihmisen toiminnan mahdollisuuksia. Vastustaminen viittaa taas toimijuuteen vastarintana. Tämä toimijuuden muoto on näkyvissä kroonista syöpää sairastavien suhteessa terveydenhuoltoon esimerkiksi silloin, kun he eivät ole terveydenhuollon ammattilaisten kanssa samaa mieltä sairautensa hoidosta. Sairautena krooninen syöpä asettui haastateltavien kerronnassa osin syövän ja osin kroonisten sairauksien kulttuuriseen sairauskategoriaan. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että sairaat ihmiset eivät pysty kaikissa tilanteissa olemaan autonomisia toimijoita, vaikka sitä heiltä odotetaan ja he tavoittelevat autonomista toimijuutta myös itse. Sairaiden ihmisten toimijuuden hauraus ja monimuotoisuus sekä kroonisen syövän erityisluonne tulisi jatkossa ottaa paremmin huomioon niin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (123 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkrooninen syöpä
dc.subject.otherlääketieteellinen antropologia
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherautonomia
dc.subject.otherriippuvuus
dc.subject.otherkärsimys
dc.titleAutonomia, riippuvuus ja krooninen syöpä : toimijuuden merkitysten rakentuminen kroonista syöpää sairastavien arjessa
dc.title.alternativeToimijuuden merkitysten rakentuminen kroonista syöpää sairastavien arjessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708233545
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-08-23T14:25:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysokroonikot
dc.subject.ysosyöpätaudit
dc.subject.ysosairaus
dc.subject.ysokokeminen
dc.subject.ysohoitosuhde
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoriippuvuus
dc.subject.ysokärsimys
dc.subject.ysolääketieteellinen antropologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record