Show simple item record

dc.contributor.advisorHeimonen, Kari
dc.contributor.authorKontoniemi, Henri
dc.date.accessioned2017-06-27T06:01:52Z
dc.date.available2017-06-27T06:01:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704522
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54682
dc.description.abstractTässä Pro Gradu –tutkielmassa arvioidaan korrelaatiodynamiikkaa ja hajautushyötyjä G7 –maiden ja valittujen kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen välillä. Aineisto kattaa 14 joukkovelkakirjaindeksiä tammikuusta 2001 joulukuuhun 2016. Korrelaatioestimoinnit tehdään Englen (2002) DCC-GARCH –mallilla ja hajautushyötyjä arvioidaan taustatestaamalla historiallisia tuottosarjoja. Suoriutumista arvioidaan Sharpen suhdeluvulla kahdeksalle eri tavalla rakennetulle portfoliolle painotusmenetelmän, eri omaisuusluokkiin hajauttamisen ja valuuttakurssimuutoksille altistumisen toimiessa muuttujina. Tulokset implikoivat ajassa muuttuvaa dynaamista korrelaatiota kehittyneiden ja kehittyvien maiden joukkovelkakirjojen tuottojen välillä, joskin pysyvää muutosta korrelaatiossa ei ole havaittavissa. Finanssikriisin seurauksena korrelaatio laskee väliaikaisesti valuuttakurssimuutosten vuoksi. Analyysi eri joukkovelkakirjoihin hajauttamisen välillä osoittaa suurempaa Sharpen suhdelukua kansainvälisellä hajauttamisella kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin. Suurimmat hyödyt olivat saatavilla jaksolla heti finanssikriisin jälkeen. Yhdysvaltalaissijoittajan näkökulmasta valuuttakurssimuutoksilta suojautuminen ei osoittautunut kannattavaksi. Vuosittain tasapainotettu minimivarianssiportfolio ei kyennyt päihittämään passiivista portfoliota, jossa sijoitukset hajautettiin tasaisesti kaikkiin joukkovelkakirjoihin.fi
dc.description.abstractThis Master’s Thesis investigates the correlation dynamics and the diversification benefits of G7 countries’ and chosen emerging market countries’ government bonds. The data set of 14 government bond indices used in the study covers the period from January 2001 to December 2016. The dynamic correlation estimates are conducted with DCC–GARCH –model introduced by Engle (2002) and the diversification benefits are estimated by backtesting on the historical return series. The performance is evaluated with Sharpe ratio on eight differently built portfolios, weighting strategy, asset allocation and currency exposure being the variables. The results show that there is time-varying dynamic conditional correlation between matured- and emerging market bond returns, while a persistent shift in correlation level is unobservable. The financial crisis causes a temporary plunge in the correlation level due to currency changes. The analysis on asset allocation implies that during this period the Sharpe ratio improved by international diversification to emerging bond markets. The highest benefits were achieved in the sub period following the financial crisis. For an U.S. based investor, hedging against currency exposure is not found beneficial. Passively managed portfolio with equal weights on all securities outperformed an annually rebalanced minimum variance portfolio.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othergovernment bonds
dc.subject.otheremerging markets
dc.subject.othermarket correlation
dc.subject.otherDCC-GARCH
dc.subject.otherinternational diversification
dc.subject.otherSharpe ratio
dc.subject.otherbacktesting
dc.titleCorrelation dynamics of bond markets : effects on diversification benefits of emerging market government bonds
dc.title.alternativeEffects on diversification benefits of emerging market government bonds
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706273054
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2017-06-27T06:01:52Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysojoukkovelkakirjat
dc.subject.ysokehittyvät markkinat
dc.subject.ysokorrelaatio
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record