Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita.
dc.contributor.authorPuupponen, Maija
dc.date.accessioned2017-06-14T09:32:35Z
dc.date.available2017-06-14T09:32:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703598
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54486
dc.description.abstractEnergiajuomien käyttö on suosittua nuorten keskuudessa. Myös päihdekokeilut ja päihteiden käyttö yleistyvät nuoruudessa, erityisesti yläkoulun aikana. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää 9.-luokkalaisten energiajuomien ja päihteiden käytön yleisyyttä ja niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi tarkasteltiin koulutusorientaation ja päihdekokeilujen aloitusiän yhteyttä energiajuomien käyttöön. Tutkimuksen aineisto oli osa kevään 2014 WHO-Koululaistutkimusta ja rajaus tehtiin 9.-luokkalaisiin (N=1935). Aineisto analysoitiin SPSS Statistics 24 ohjelmistolla. Energiajuomien ja päihteiden käytön yleisyyttä selvitettiin ristiintaulukoimalla. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin khiin neliötestillä. Päihteiden käytön yhteyksiä energiajuomien käyttöön tarkasteltiin ristiintaulukoimalla, khiin neliötestillä sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimilla. Myös energiajuomien käytön ja päihdekokeilujen aloitusiän välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoimalla. Koulutusorientaation ja päihteiden käytön yhteyttä energiajuomien viikoittaiseen käyttöön tarkasteltiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Puolet 9.-luokkalaisista käytti energiajuomia ja pojilla käyttö oli yleisempää kuin tytöillä. Suurin osa 9.-luokkalaisista ei käyttänyt alkoholia tai käytti sitä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Suurin osa ei myöskään tupakoinut, käyttänyt nuuskaa tai kannabista. Pojilla päihteiden käyttö oli tyttöjä yleisempää. Energiajuomien ja päihdekokeilujen aloitusiän välillä oli yhteys. Päihdekokeilut 13-vuotiaana tai nuorempana aloittaneista enemmistö käytti energiajuomia. 13-vuotiaana tai nuorempana ensimmäisen kerran päihteitä kokeilleiden poikien energiajuomien käyttö oli yleisimmin viikoittaista. Tytöillä energiajuomien harvempi kuin viikoittainen käyttö oli yleisintä kannabista 13-vuotiaana tai nuorempana kokeilleita lukuun ottamatta. Koulutusorientaatio oli yhteydessä energiajuomien käyttöön. Ammatilliseen perusopetukseen aikovien nuorten energiajuomien käyttö oli yleisempää kuin lukioon aikovien nuorten. Päihteitä käyttävistä nuorista suurin osa käytti energiajuomia. Sukupuoli oli yhteydessä energiajuomien ja päihteiden käytön väliseen yhteyteen. Pojilla ammatillinen koulutusorientaatio, alkoholin käyttö, tupakointi sekä nuuskan käyttö ja tytöillä ammatillinen koulutusorientaatio, alkoholin käyttö ja tupakointi lisäsivät todennäköisyyttä käyttää energiajuomia viikoittain. Tämän tutkimuksen perusteella erityisesti poikien ja ammatilliseen peruskoulutukseen aikovien energiajuomien käyttöön tulisi kiinnittää huomiota. Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa energiajuomien ja päihteiden käytön välisen yhteyden osalta. Kyseisen yhteyden tutkiminen on tärkeää, koska ehkäisevän päihdetyön kannalta on olennaista kehittää nuorten päihteiden käyttöä indikoivia tunnistamismenetelmiä jo kokeiluvaiheessa, jolloin varhaisella puuttumisella voitaisiin ehkäistä haitallisten terveystottumusten ja riippuvuuksien kehittymistä. Myös sukupuoli ja koulutusorientaatio tulee huomioida tätä yhteyttä tarkasteltaessa.fi
dc.description.abstractEnergy drink consumption is popular among adolescents. Also the experiments and the use of substances become common during the adolescence, especially during the upper comprehensive school. The purpose of this study was to examine the consumption of energy drinks and substances and their associations among 9th graders (15-year-olds). The purpose was also to study the association between energy drink consumption and educational aspiration. In addition the association between energy drink consumption and the age of onset of substance experiments was examined. The data was part of the Finnish Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study of 2014. The target group of this study consisted the pupils from the 9th grade (N=1935). Analyses were conducted by using SPSS Statiscs 24 software. Descriptive statistics such as cross-tabulations were first used to characterize the consumption of energy drinks according to gender and educational aspiration. Relationships between energy drink consumption and substance use variables were then examined via Spearman's correlation coefficients and cross-tabulation. Also the association between energy drink consumption and the age of onset of substance experiments was examined via cross-tabulation. The statistical significance between groups was tested using the chi square test. Binary logistic regression analysis was then used to assess the relationship between weekly energy drink consumption and the substance use variables. Half of the 9th graders used energy drinks and the consumption was more common among boys than girls. The majority of 9th graders didn’t use alcohol or the use was more rare than once a month. Furthermore the majority didn’t smoke, use snus or cannabis. The use of substances was more common among boys than girls. The association between energy drink consumption and the age of onset of substance experiments was found. The majority of adolescents who had first tried substances at the age of 13 or younger, consumed energy drinks. Boys who had first tried substances at the age of 13 or younger, most commonly consumed energy drinks on a weekly basis whereas girls most commonly consumed them less frequently than on a weekly basis apart from girls who had first tried cannabis at the age of 13 or younger. The educational aspiration was associated with energy drink consumption. The consumption of energy drinks was more common among those adolescents who had a vocational aspiration. The majority of adolescents who used substances, consumed energy drinks. The logistic regression analysis showed that the relationship between weekly energy drink consumption and use of substances varied between genders. Among boys a vocational aspiration, use of alcohol, smoking and use of snus increased the likelihood of using energy drinks weekly. Among girls a vocational aspiration, use of alcohol and smoking increased the likelihood of using energy drinks weekly. According to this study a special attention must be paid to the consumption of energy drinks among boys and those with a vocational aspiration. The results of this study are in line with previous studies regarding to the association between energy drink consumption and substance use. In terms of substance abuse prevention acknowledging this association is important in order to develop new ways to recognize the risk groups of adolescents. Intervening the use of substances in early stages helps to prevent the adverse health behaviors and addiction from evolving. Also the gender and educational aspiration should be taken into consideration while studying these associations.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherenergiajuomat
dc.subject.otheralkoholi
dc.subject.othertupakka
dc.subject.othernuuska
dc.subject.otherkannabis
dc.subject.otherpäihteet
dc.subject.otherWHO-koululaistutkimus
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherterveyden edistäminen
dc.titleEnergiajuomien ja päihteiden käytön väliset yhteydet 9.-luokkalaisilla : WHO-Koululaistutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706142860
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2017-06-14T09:32:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoenergiajuomat
dc.subject.ysoalkoholi
dc.subject.ysotupakka
dc.subject.ysonuuska
dc.subject.ysokannabis
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysoWHO-koululaistutkimus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoterveyden edistäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record