Show simple item record

dc.contributor.advisorRaittila, Raija
dc.contributor.authorTienhaara, Sini
dc.date.accessioned2017-06-06T18:47:46Z
dc.date.available2017-06-06T18:47:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54336
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin Suomen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistamista päiväkodissa toimivien lastentarhanopettajien näkö- kulmasta. Aihe on ajankohtainen valtakunnallisen perusteasiakirjan uudistuttua varhaiskasvatusta velvoittavaksi asiakirjaksi lokakuussa 2016. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa uudistusprosessiin liittyvistä kokemuksista ja käsityksistä. Toiseksi pyrittiin selvittämään, miten perusteasiakirjan uudistuminen näyttäytyy osana lastentarhanopettajien ammatillista kehittymistä. Tutkimus on laadullinen, ja sen aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin osallistui kuusi lastentarhanopettajaa eri puolilta Suomea. Tutkielmassa ilmeni, että lastentarhanopettajat pitivät uudistusta merkittävänä oman työnsä kannalta. Uudistusprosessi jakautui kolmeen pääteemaan: uudistuksen työstäminen, lastentarhanopettajan asema sekä lastentarhanopettajan velvollisuudet. Ammatilliseen kehittymiseen liittyvät käsitykset sisälsivät teemoinaan perusteasiakirjalle annetun merkityksen, varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvät muutokset sekä asiantuntijana kehittymisen. Sekä uudistuksen työstämisessä, että omassa ammatillisessa kehittymisessä tärkeäksi nostettiin asiakirjaan perehtyminen, koulutukset sekä keskustelu työyhteisössä. Kehitystyöhön käytettävissä olevat resurssit, kuten aika ja oma riittävyys, nähtiin kuitenkin puutteellisina vaatimuksiin verrattuna. Lastentarhanopettajan asema ja velvollisuudet olivat osin työnimikkeeseen sidottuja, mutta vaihtelivat suuresti erinäisistä tekijöistä riippuen. Ammatillisessa kehittymisessä korostuivat sekä lastentarhanopettajan itsensä, että koko työyhteisön uuden perusteasiakirjan sisällöille antamat merkitykset.fi
dc.format.extent61
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervarhaiskasvatussuunnitelman perusteet
dc.subject.otherlastentarhanopettaja
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.subject.othermoniammatillinen työyhteisö
dc.titleVarhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistuminen osana päiväkodissa kehittyvää asiantuntijuutta : lastentarhanopettajan näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706062711
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2017-06-06T18:47:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record