Show simple item record

dc.contributor.authorLeppä, Riikka
dc.date.accessioned2017-05-24T09:20:53Z
dc.date.available2017-05-24T09:20:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702188
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54098
dc.description.abstractJulkaisuarkistoja, eli tutkimusorganisaatioissa tuotettujen aineistojen tallentamiseen tarkoitettuja digitaalisia arkistoja, on nykymuodossaan ollut olemassa 2000-luvun alusta lähtien. Julkaisuarkiston idea kehittyi tieteellisten tutkimustulosten vapauttamista ajaneen Open access -liikkeen rinnalla vastalauseena kaupallisten kustantajien asettamille maksuesteille. Viime vuosiin asti suomalaisissa korkeakoulujen ylläpitämissä julkaisuarkistoissa pääasiallisena tehtävänä on kuitenkin ollut opinnäytteiden ja julkaisusarjojen säilyttäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 asettaman Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen tavoitteena on nostaa Suomi yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Korkeakoulujen julkaisuarkistot voivat rinnakkaistallentamisen kautta avata tutkimusjulkaisut avoimesti kaikkien saataville, ja siksi niillä onkin nyt mahdollisuus olla merkittävässä roolissa tieteen avoimuuden lisäämisessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tehtäviä suomalaisten korkeakoulujen julkaisuarkistoilla nykyään on ja miltä niiden tulevaisuus näyttää. Tutkimusaineisto koostui viidestä julkaisuarkistosta (Aalto-yliopiston Aaltodoc, Helsingin yliopiston Helda, Jyväskylän yliopiston JYX, Tampereen yliopiston TamPub ja Itä-Suomen yliopiston UEF Electronic Publications) ja niiden ylläpitäjille tehdyn sähköpostikyselyn vastauksista. Julkaisuarkistojen nykytilannetta tarkasteltiin taulukoimalla ja analysoimalla julkaisuarkistojen sisältämiä aineistoryhmiä. Julkaisuarkistojen ylläpitäjien kyselyvastaukset tarkensivat analyysia julkaisuarkistojen tehtävistä, ja vastausten avulla hahmoteltiin visioita julkaisuarkistojen tulevaisuudesta ja haasteista. Määrällisellä poikittaistutkimuksella kartoitettiin julkaisuarkistoihin tallennettujen aineistojen määriä, latauskertoja ja käytettävyyttä. Pitkittäistutkimuksella selvitettiin aineistojen kertymistä aikavälillä 17.4.–7.10.2016. Lisäksi tarkasteltiin rinnakkaistallennettujen artikkeleiden osuutta koko yliopiston julkaisutuotannosta vuodesta 2013 lähtien yliopistojen tutkimustietojärjestelmien ja julkaisutietoportaali Juulin tietojen perusteella. Sähköpostikysely toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena, joka sisälsi vain avoimia kysymyksiä. Julkaisuarkistoille hahmottui kolme perustehtävää tutkimusaineistojen perusteella: 1) yliopiston digitaalisen kokoelman hallinnointi ja säilyttäminen, 2) yliopiston tuottaman tiedon saattaminen avoimeksi ja 3) näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen julkaisuille sekä yliopistolle. Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallenteiden määrän kasvattamiseen on panostettu julkaisuarkistoissa merkittävästi viime vuosien aikana, mutta muunlaisen aineiston kerääminen ei ole ollut kovin systemaattista, lukuun ottamatta opinnäytetöitä. Rinnakkaistallentamisen prosessien kehittämisellä on saatu selkeää parannusta tallennusmääriin ja pystytty nostamaan esiin julkaisuarkiston merkitystä yliopistolle ja tutkijoille. Vähäiset resurssit, tutkijoiden asenteet sekä kaupallisten kustantajien asettamat embargoajat kuitenkin hankaloittavat julkaisuarkiston onnistumista tehtävissään.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (101 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJulkaisuarkistot
dc.subject.otheropen access
dc.subject.otherrinnakkaistallentaminen
dc.subject.otheryliopistokirjastot
dc.titleJulkaisuarkiston monipuoliset roolit luotettavana säilytyspaikkana, tieteen avoimuuden edistäjänä ja tutkimusorganisaation näkyvyyden lisääjänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705242483
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.date.updated2017-05-24T09:20:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysojulkaisuarkistot
dc.subject.ysoopen access
dc.subject.ysorinnakkaisjulkaiseminen
dc.subject.ysoyliopistokirjastot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record