Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorUusitalo, Eliisa
dc.date.accessioned2017-05-04T17:44:14Z
dc.date.available2017-05-04T17:44:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53789
dc.description.abstractPilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat kasvavassa suosiossa yritysten keskuudessa. Pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen kilpailukyvyn parantumisen, kustannusten laskun ja toimintojen yhtenäistämisen tuoden yritykselle merkittäviä hyötyjä. Se on käytettäessä myös halvempi vaihtoehto kuin perinteinen toiminnanohjausjärjestelmä, koska pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä maksetaan ainoastaan käyttömäärän perusteella. Silti pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa voi ilmetä ongelmia, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat käyttöönoton epäonnistumiseen ja estävät yritystä saavuttamasta järjestelmän tuomat edut. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton ongelmia. Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja sen tavoitteena on selvittää vastaus tutkimuskysymykseen ”Millaisia ongelmia pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ilmenee?”. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton ongelmat voivat liittyä yleisesti pilvilaskennan tai toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ongelmiin, mutta useimmiten ne liittyvät yrityksen teknologiseen, organisatoriseen tai ympäristölliseen kontekstiin. Merkittävimpiä ongelmia pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa ovat esimerkiksi organisaation toimintaan ja järjestelmän muuntelemiseen liittyvät ongelmat sekä tietoturvaongelmat ja tiedon siirtoon liittyvät ongelmat. Nämä ongelmat voivat johtaa siihen, että yritys kokee pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteelliseksi ja epäonnistuu käyttöönottoprosessissa.fi
dc.description.abstractThe cloud-based ERP (Enterprise Resource Planning) systems are increasingly popular among companies. A cloud-based ERP system enables the company to achieve competitive advantage, lower costs and integrate business activities. It brings significant benefits to the company and it’s also a more economical choice than a conventional ERP system, as with a cloud-based ERP system you only pay as you use it. However, some implementing issues might occur with a cloud-based ERP system which, in the worst case scenario, will lead to an implementation failure and may prevent the company from gaining benefits from the system. The purpose of this study is to examine the potential issues in implementing a cloud-based ERP system. This study has been carried out as a systematic literature review and the research question is “what kind of issues occur in implementing a cloud-based ERP system?” The issues in implementing a cloud-based ERP system may be related to cloud computing or implementing issues in an ERP system in general, but in most cases they are related to techno-logical, organisational or environmental contexts of the company. The most significant issues in implementing the cloud-based ERP systems are, for example, the issues related to organization’s operations and system customization, as well as information security and data transfer related issues. Such issues may cause the company finding the implementation of a cloud-based ERP system as a challenge and that may cause an implementation failure.en
dc.format.extent36
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä
dc.subject.otherpilvipalvelut
dc.subject.otherkäyttöönotto
dc.subject.otherongelmat
dc.titlePilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton ongelmat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705042198
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-05-04T17:44:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record