Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorKoskinen, Juho
dc.date.accessioned2017-05-04T12:40:53Z
dc.date.available2017-05-04T12:40:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53786
dc.description.abstractLisätty todellisuus (englanniksi 'Augmented Reality', usein lyhennettynä 'AR') on paljon potentiaalia omaava teknologia, minkä uskotaan yleistyvän lähitulevaisuudessa. Tämä tutkielma luo kirjallisuuteen perustuen katsauksen lisätyn todellisuuden liiketoiminnan näkökulmasta. Päämielenkiinto on lisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamalleissa. Lisättyä todellisuutta tarkastellaan erinäisten määritelmien avulla. Tässä tutkielmassa lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan tapauksia, joissa oikeaa kolmiulotteista ympäristöä täydennetään virtuaalisilla elementeillä oikeaan paikkaan ja aikaan sijoitettuina. Tämä on mahdollista toteuttaa erinäisten järjestelmien avulla, muun muassa älypuhelimien, tietokoneiden näyttöjen tai älylasien avulla. Liiketoimintamalleja tarkastellaan niin ikään kirjallisuuteen ja määritelmiin perustuen. Tulokset osoittavat, että lisätyn todellisuuden ohjelmistojen liiketoimintamallit sisältävät monia yhteisiä piirteitä esimerkiksi älypuhelimien ohjelmistojen kanssa, muun muassa ansaintamallien osalta. Lisätyn todellisuuden ohjelmistot voivat tarjooman osalta tarjota lukuisia arvolupauksia eri alojen toimijoille, minkä seurauksena myöskään asiakkaat eivät rajaudu tiettyyn markkinaan. Infrastruktuuri on paljolti samanlainen kuin muissakin ohjelmistoalan yrityksissä, vaikka lisätty todellisuus asettaa omia osaamis- ja työkaluvaatimuksia. Myöskään kulurakenne ja tulovirrat eivät osoita merkkejä suuremmista muutoksista ohjelmistoalan liiketoimintamalleihin. Tarkempaa tutkimusta liiketoimintamallien eri osa-alueista tarvitaan lisätyn todellisuuden kehittyessä ja yleistyessä.fi
dc.description.abstractAugmented reality (often abbreviated as 'AR') is a much promise possessing technology, which is anticipated to become mainstream in the near future. This thesis reviews augmented reality from a business standpoint based on prior research. The main interest are the business models of software based on augmented reality. Augmented reality is studied based on various definitions. In this thesis, augmented reality means all such instances, in which the real threedimensional environment is augmented by virtual elements integrated in the correct place and time. This is possible to be carried out through different systems, such as smart phones, computer screens or smart glasses. Business models are studied based on literature and definitions as well. Results show, that the business models of augmented reality software include multiple similar features with, for instance, smart phone software, for example in the case of income models. From the perspective of offering, augmented reality software can offer various value propositions to actors in multiple industries, which is why neither the customers are limited to a specific market. The infrastructure is a similar to any other software industry's company, although augmented reality sets its own requirements for skills and tools. Also, the cost structure and revenue streams show no sign of any significant change to the software industry's business models. Further research is needed in studying the different areas of the business model as augmented reality evolves and becomes more mainstreamen
dc.format.extent53
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLisätty todellisuus
dc.subject.otherAR
dc.subject.othersekoitettu todellisuus
dc.subject.otherliiketoimintamalli
dc.subject.otherBusiness Model Canvas
dc.titleLisättyyn todellisuuteen perustuvien ohjelmistojen liiketoimintamallit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705042195
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-05-04T12:40:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record