Show simple item record

dc.contributor.authorKoskinen, Nina
dc.date.accessioned2017-04-24T08:34:31Z
dc.date.available2017-04-24T08:34:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695421
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53656
dc.description.abstractTämä tutkimus valottaa kestävän kehityksen ja maissa tapahtuvan eli onshore- öljyntuotannon suhdetta Myanmarissa. Myanmarin siirtyessä sotilashallinnosta siviilihallintoon länsimaat ovat purkaneet sanktioitaan, mikä on houkutellut ulkomaalaisia yrityksiä. Maassa on myös saatettu voimaan ensimmäistä kertaa yritysten ympäristövaikutuksiin kohdistuvaa lainsäädäntöä vuoden 2015 lopussa, jolla on ollut suuri vaikutus öljy-yritysten toimintaan Myanmarissa. Tutkimus on tehty analysoimalla eri toimijoiden rooleja, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun eroa sekä sitä, mitä muuta voitaisiin tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi Myanmarin öljysektorilla. Tutkimusmateriaali koostuu julkisesti saatavilla olevista dokumenteista, laeista, raporteista sekä toimialan sisäpiiriläisten haastatteluista ja kenttäpäiväkirjasta. Materiaali on kerätty Myanmarissa kahden vuoden aikana keskittyen 10 kuukauden periodiin vuosina 2015–2016. Materiaali on analysoitu käyttämällä sisällönanalyysia. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja se tutkii kyseessä olevaa ilmiötä sen luonnollisessa tilassa. Tutkimuksen löydökset osoittavat, että tärkein toimija kestävässä kehityksessä on hallinto, joka asettaa minimistandardin lainsäädännön avulla. Yrityksillä on sivurooli kestävässä kehityksessä, sillä heidän roolinsa on toimia hallinnon vaatimusten mukaisesti. Yritykset ovat tärkeimpiä toimijoita yhteiskuntavastuussa, joka ulottuu lain vaatimuksia pidemmälle Muita toimijoita ovat kansalaisjärjestöt, joiden rooli keskittyy kestävän kehityksen edistämiseen, sekä paikalliset asukkaat, joiden rooli on riippuvainen yritysten toiminnasta. Tutkimus myös osoittaa, että kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu yhtäläisyyksistään huolimatta ovat eri asioita. Yhteiskuntavastuu voi kuitenkin saada kestävän kehityksen piirteitä, jos paikalliset asukkaat otetaan huomioon yhteisövastuuprojektien suunnittelussa ja heille luodaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Muihin tutkimustuloksiin kuuluu hallituksen tämänhetkinen kykenemättömyys toteuttaa kestävää kehitystä toimialalla riittävästi. Tulokset osoittavat, että kestävän kehityksen toteuttaminen on pitkäkestoinen prosessi, jossa jokainen toimija tarvitsee toista tavoitteen saavuttamiseksi.fi
dc.description.abstractThis study sheds light on the relationship between sustainable development and onshore upstream oil industry in Myanmar. As Myanmar has transitioned from military rule to civilian government, many Western countries have cancelled economic sanctions, which has attracted foreign investment in the country. In late 2015, Myanmar enacted the Environmental Impact Assessment Procedure, which has had a significant impact on the operations of oil companies in the country. The study has been conducted by analysing the roles of various actors, the difference between sustainable development and corporate social responsibility (CSR) and what further actions could be taken to promote sustainable development in the Myanmar onshore oil sector. The research material consists of publically available documents, laws, reports as well as interviews of industry insiders and a field journal. The material was collected in Myanmar over two years with a focus on a 10-month period in 2015–2016. The research material was analysed through content analysis. This is a case study and it is interested in the said phenomenon in its actual environment. The findings of the study show that the main actor in sustainable development is the government, who sets the minimum standard through legislation. Companies hold a supportive role in sustainable development through obeying legislation but they are the main actors in corporate social responsibility, which goes beyond the requirements of the law. Other actors include NGOs, whose role is focused on promoting sustainable development, and local communities, whose role is dependent on the actions of oil companies. The study also shows that sustainable development and CSR, though similar, are not the same. However, corporate social responsibility may come close to sustainable development if the local communities are taken into account in planning CSR campaigns and the companies aim to create opportunities for the local residents. Further findings of the study include the government’s current incapability to implement sustainable development in a sufficient way in the industry. The results demonstrate that sustainable development is a long-term process, in which each actor needs one another in order to reach the objective.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSustainable development
dc.subject.othercorporate
dc.subject.othersocial responsibility
dc.subject.otherCSR
dc.subject.otherMyanmar
dc.subject.otheroil industry
dc.subject.otherKestävä kehitys
dc.subject.otheryhteiskuntavastuu
dc.subject.otheryhteisövastuu
dc.subject.otherMyanmar
dc.subject.otheröljy
dc.titleThe relationship between oil industry and sustainable development in Myanmar : a case study of onshore upstream oil sector
dc.title.alternativeCase study of onshore upstream oil sector
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704242048
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2017-04-24T08:34:32Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoöljyteollisuus
dc.subject.ysoMyanmar
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record