Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.advisorPalonen, Teija
dc.contributor.authorÄnäkkälä, Tuomas
dc.date.accessioned2017-03-26T14:24:47Z
dc.date.available2017-03-26T14:24:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53368
dc.description.abstractPilvilaskennalla viitataan hajautetun laskennan malliin, jossa laskentaresursseja tarjotaan Internetin välityksellä palveluina. Nämä laskentaresurssit voidaan tarjota nopeaa, tarpeen vaatiessa sekä minimaalisella palveluntarjoajan vuorovaikutuksella. Pilvilaskentaa pidetään vakuuttavana mallina, sillä se tarjoaa tehokkaita resursseja alhaisilla kustannuksilla. Pilvilaskennasta on muodostunut yksi IT-alan nopeimmin kasvavista segmenteistä. Pilvilaskennan turvallisuuteen liittyy kuitenkin paljon epäselvyyttä. Turvallisuuden hallitseminen pilviympäristössä ei ole poikkeavaa tavallisesta IT-ympäristöstä, mutta tavalliset turvallisuuskeinot eivät ole pilviympäristössä riittäviä. Pilvilaskennan käyttäjät hyötyvät matalista käyttökustannuksista, mutta altistuvat samalla uusille turvallisuusuhille. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia tietoturvaongelmia pilvilaskennan palvelumalleihin liittyy. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin myös, millaisia uhkia pilvilaskenta muodostaa datan luotettavuudelle, eheydelle sekä saatavuudelle. Tutkielman keskeisin löydös osoitti pilvilaskentaan liittyvän merkittäviä turvallisuusongelmia, jotka vaihtelevat muun muassa palvelumalleittain. Turvallisuusongelmat ja dataan kohdistuvat uhat aiheutuvat pilvilaskennan pääpiirteistä sekä käytetyistä teknologioistafi
dc.description.abstractCloud computing refers to distributed computing paradigm, in which computing resources are delivered over the Internet as services. These resources can be delivered rapidly, on demand and with minimal service provider interaction. Cloud computing is a convincing concept, as it offers powerful resources with low costs. Cloud computing has emerged to be one of the most rapidly increasing segments in IT-industry. There is plenty of uncertainty related to cloud computing security. Security governance in cloud environment is no different than security governance in traditional IT-systems, but traditional security measures aren’t sufficient in cloud environment. Cloud computing users can benefit from low costs, but at the same time they are exposed to new security threats. Purpose of this literature review was to find out which kind of security issues concern cloud computing service models. This literature review also clarifies which threats does cloud computing pose to confidentiality, integrity, and availability of data. Key finding of the study was that there are many security issues related to cloud computing, which vary depending on the service model. Security issues and threats to data originate from key characteristics and technologies of cloud computingen
dc.format.extent34
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpilvilaskenta
dc.subject.otherpilvipalvelu
dc.subject.otherpalvelumalli
dc.subject.otherturvallisuusongelma
dc.subject.otherturvallisuusuhka
dc.titlePilvilaskennan tietoturvaongelmat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703261756
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-03-26T14:24:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record