Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorSäily, Esa
dc.date.accessioned2017-03-23T17:10:08Z
dc.date.available2017-03-23T17:10:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1690152
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53349
dc.description.abstractTutkimukseni tehtävänä oli selvittää, miten eri alojen asiantuntijat elinikäisen oppimisen elämänkaarelta tukevat luovuutta ja innostusta heidän omissa työtehtävissään. Lisäksi tiedustelin haastateltavilta, millaisena he näkevät opettajuuden roolin nyt ja tulevaisuudessa. Haastattelututkimukseni lähestymisote oli fenomenografinen, joten tarkastelin tutkittavien käsityksiä. Haastattelin neljässä eri kaupungissa yhdeksää asiantuntijaa keväällä 2016. Heihin kuului opettajia, professoreita ja yritysjohtajia. Haastattelut suoritettiin suullisesti ja kirjallisesti sähköpostin välityksellä. Analysoin aineiston fenomenografisella analyysilla. Tutkimustulokset vahvistivat jo olemassa olevaa teoriaa luovuuden ja elinikäisen oppimisen asenteen merkityksestä alati muuttuvassa maailmassa. Asiantuntijat näkivät opettajan roolin muuttuvan opettajasta oppimisen mahdollistajaksi tai valmentajaksi. Opettaja-oppilassuhteen toivottiin kehittyvän tasa-arvoisemmaksi, mutta muistutettiin samalla kasvatussuhteen asymmetrisen asetelman merkityksestä. Tutkimustulosten pohjalta voidaan esittää, että luovuuden ja innostuksen johtamisessa lähestymistavan pitäisi olla näitä rajoittavien esteiden kitkemisessä. Luova ympäristö on tulosten mukaan viihtyisä, virikkeellinen ja tarkoituksenmukainen. Oppilaalla on oltava kokemus siitä, että hän voi saada aikaan merkityksellisiä asioita, osana yhteisöään. Koulun on vaalittava oikeudenmukaisuuden ideaaleja ja kasvatettava lapset alati muuttuvan yhteiskunnan jäseniksi. Holistisesti tarkasteltuna asiantuntijoiden käsitykset muistuttivat freinetpedagogiikkaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherluovuus
dc.subject.otherelinikäinen oppiminen
dc.subject.otherkasvun ajattelutapa
dc.subject.otherkriittinen pedagogiikka
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleKoulukritiikkiin vastaaminen luovuuden ja elinikäisen oppimisen asenteen näkökulmista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703231740
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2017-03-23T17:10:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysokriittinen pedagogiikka
dc.subject.ysokoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record