Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmonen, Kari
dc.contributor.authorLiinamaa, Piia
dc.date.accessioned2017-03-03T13:41:38Z
dc.date.available2017-03-03T13:41:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1674644
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53180
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUS JA SEN MONET TASOT “Saa olla osallinen arjessa” Piia Liinamaa Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaaja: YTT Kari Ilmonen Syksy 2016 Sivumäärä: 87 sivua, 3 liitettä ____________________________________________________________________________ Tämä kvalitatiivinen pro gradu -tutkimus liittyy vammaisten henkilöiden osallisuuteen ja sen toteutumisen muotoihin ja tapoihin. Selvitän, miten ja millaisissa asioissa ja tilanteissa vammaisten henkilöiden osallisuus ilmenee. Tutkin, millä osallisuuden tasoilla vammaisten henkilöiden osallisuutta kuvattaessa liikutaan ja millä tavalla vammaisen henkilön osallisuudessa toimijuus, aktiivisuus ja toimintaa suuntaava “voima” ja myös valta muodostuu. Tarkastelen myös, toteutuuko vammaisen henkilön osallisuus keskustelutilaisuudessa, jossa työskennellään Learning café -menetelmän avulla. Tutkimukseni lähestyy vammaisen henkilön osallisuutta Pierre Bourdieun kenttäteorian valossa. Martti Siisiäisen osallisuuden neljä tyyppiä, Sherry R. Arnsteinin osallisuuden tikapuut sekä Kaisa Kasevan osallisuuden neljä astetta ovat myös taustoittamassa teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla tekemääni aineiston tarkastelua. Tutkimuksen aineiston muodostaa neljällä eri menetelmällä avoimessa keskustelutilaisuudessa kerätty kokonaisuus. Menetelmänä olivat ryhmäkeskustelut, kaksi kirjallista osuutta sekä havainnointi. Tilaisuuden osallistujissa oli vammaisia henkilöitä, omaisia, työntekijöitä/ viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä. Heidän tuottamastaan tiedosta muodostuu aineistoni. Tutkimuksen tulokset osoittavat vammaisen henkilön osallisuuden olevan monitahoista ja vaihtelevaa. Tutkimuksen perusteella vammaisen henkilön osallisuus näyttäytyi neljällä eri tasolla; aktiivisen toimijan osallisuus, tiedontuojan osallisuus, saatu osallisuus ja tuettu osallisuus. Näillä tasoilla vammaisen henkilön toimijuus vaihtelee suhteessa muihin toimijoihin. Myös toimintaa ohjaava tai sitä motivoiva tekijä vaihtelee. Osallisuuden tasot vaihtelevat tilanteesta ja sosiaalisesta kentästä riippuen, eikä niitä voi keskenään arvottaa. Aineistossa korostui voimakkaasti vammaisen henkilön arjen osallisuus. Osallisuus asumisessa, työssä ja työtoiminnassa, koulussa ja opiskelussa sekä vapaa-aikana ja harrastuksissa kuvattiin merkittäviksi osallisuuden ilmenemisen muodoiksi. Toimivat vammaispalvelut nähtiin oleellisena tekijänä osallisuuden mahdollistumiseksi. Myös tarvittava apu ja tuki sekä esteettömyys osallisuuden edellytyksenä korostui. Avainsanat: osallisuus, vammaisuus, sosiaalinen pääoma, toimijuus, Bourdieu, Siisiäinenfi
dc.description.abstractSUMMARY PARTICIPATION OF THE DISABLED PEOPLE AND MANY LEVELS OF IT ”Can have participation in a everyday life” Piia Liinamaa Social Work Department of Social Sciences and Philosophy Master´s thesis University of Jyväskylä / Kokkola University Consortium Chydenius Mentor: Doctor of Social Sciences Kari Ilmonen Autumn 2016 Pages: 87 + 3 appendixes _________________________________________________________________________ In this qualitative master´s thesis I am interested in participation of disabled people. I want to find out how and also in what kind of situations or things participation of the disabled appears. In this research I am also interested in levels of participation of disabled people. I want to know how activity, force and power are related to different forms of participation of disabled people. As a background theory I am using Pierre Bourdieu´s field theory. In the theory people are ”fighting” in different fields by using their social capital. Participation can be seen as fighting like that. I also use Martti Siisiäinen´s four faces of participation, Sherry R. Arnstein´s ladders of participation and Kaisa Kaseva´s four degrees of participation. I am using theory connected content analysis in this research. I gathered my data in an organised event by using four different methods. In that event disabled people, their family, workers and authorities and also deciders were discussing together and their opinions and deliberations were written down. I also used two separate written parts and observation. As a result I found out that participation of disabled people is very strongly committed to normal everyday life; living, working, going to school and studying, leisure and hobbies. Also good and well-organised services for disabled people were mentioned as an important requirement for participation. It occurred to me that participation of disabled people can appear in many forms or levels depending of many things, situations and people who are acting together. It also depends on and varies from the motivator of acting. I found out four forms of participation; participation of active actor, supported participation, participation by giving information and a form where participation is given by an other person. These four forms can vary in different situations and social fields. None of them is better or more significant than the other. Key words: participation, the disabled, social capital, social field, Bourdieu, Siisiäinenen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othervammaisuus
dc.subject.othersosiaalinen pääoma
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherBourdieu
dc.subject.otherSiisiäinen
dc.titleVammaisten henkilöiden osallisuus ja sen monet tasot : "saa olla osallinen arjessa"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703031575
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-03-03T13:41:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovammaisuus
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysotoimijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record