Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Keijo
dc.contributor.advisorIlmanen, Kalervo
dc.contributor.authorSeppälä, Hanna-Maria
dc.date.accessioned2017-02-25T18:16:40Z
dc.date.available2017-02-25T18:16:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1674299
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53106
dc.description.abstractHanna-Maria Seppälä (2017). Suomalaisten naisolympiaurheilijoiden kokemuksia kansainväliseen menestykseen vaikuttaneista tekijöistä. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, valmennus- ja testausopin Pro gradu –tutkielma, 81 s. Pro gradu -työn tavoitteena oli tutkia suomalaisten naishuippu-urheilijoiden kokemuksia yksilökesäolympialajeissa menestykseen liittyvissä tekijöissä. Tutkimus tuo esille merkittäviä tekijöitä haastateltujen urheilijapoluilta, jotka rakentuvat kokemusten ja tapahtumien sekä niille annettujen merkitysten kautta. Tutkimuksessa pyrin selvittämään onko haastatelluilla urheilijoilla yhteisiä menestystekijöitä ja mitkä heidän kohdallaan heidän kokemustensa mukaan ovat olleet ratkaisevimpia tekijöitä menestykseen. Tutkimukseen osallistui viisi keski-iältään 36,8 –vuotiasta suomalaista naishuippu-urheilijaa viidestä eri kesäolympialajista. He ovat kaikki arvokisamitalisteja 2000–luvulta. Yksi haastateltavista kilpailee edelleen aktiivisesti ja neljä muuta ovat jo lopettaneet kilpaurheilu-uransa. Tutkimuksen teoriaviitekehys on rakennettu kansallisen urheilijapolun sekä kansainvälisissä että kansallisissa tutkimuksissa esille tulleiden menestystekijöiden pohjalta. Lisäksi teoriapohjaa on tukemassa sekä liikuntapoliittiikkaan että urheilun organisoitumiseen liittyvää tutkimustietoa. Itse tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluin. Haastattelut kestivät 70-140 minuttia henkilöä kohden ja materiaalia kertyi yhteensä 512 minuuttia, joka litteroituna tuotti yhteensa 87 sivua tekstiä. Haastatteluista saatu materiaali analysoitiin sisällönanalyysi menetelmällä. Aineiston analyysin ja tulkinnan jälkeen kävi ilmi, että haastateltujen urheilijoiden poluissa oli paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös erovaisuuksia. Tärkeimpinä löydöksinä voin todeta, että perheen tuki, urheilijan intohimo ja tahdonvoima, kilpailuhenkisyys ja ammattimainen valmennus koettiin haastateltavien kohdalla merkittävimpinä tekijöinä. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että haastatellut urheilijat ovat harjoitelleet monipuolisesti aina lukioikään tai jopa lukion loppuun saakka. Tämän perusteella voidaan tulkita, että monipuolisesta harjoittelutaustasta on ollut hyötyä tutkimukseen osallistuneille urheilijoille.fi
dc.description.abstractHanna-Maria Seppälä (2017). Factors Leading to International Success – Experiences from Finnish Female Olympic Athletes. Faculty of Sport and Health Sciencis, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Science of Sport Coaching and Fitness Testing, 81 pp. The aim of the study was to identify experiences that have contributed to international success in Finnish Female Athletes in Individual Summer Olympic Sports. The study brings up relevant factors from the respondents’ pathways that are manifested through events and experiences as well as through their given meaning. The goal of the thesis was to investigate whether there are shared success factors among the respondents, as well as which factors have been experienced to be the most relevant ones. A total of five Finnish female Olympians with the average age of 36,8 from five different sports were interviewed. They all have medalled internationally in the 21st century. One of them is still actively comptiting, while the others have already retired from sports. The theoretical famework of the thesis is based on the Finnish Atheletes Pathway as well as the number of success factors identified in national and international research. To further support the framework, sport policy and sport organisational related research is included. Actual research data was collected with the help of Theme Interview Method there a single interview went on for 70-140 minutes. After interviews there was a total of 512 minutes (87 pages of text after transcript) of data. Data was analysed with content analysis method. Analyses illustrates that the pathways are always distinct while there are many similarities, there are also plenty of differences. The most important conclusion of the study was that family support, athletes’ passion and will power, competitiveness and professional coaching were experienced as most relevant factors contributing to success. Additional findings were that it appears the respondents have gone through versatile training all the way until High school age or beyond. Based on this information versatile training background has been beneficial for these athletes.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernaisurheilu
dc.subject.otherhuippu-urheilu
dc.subject.otheryksilöurheilu
dc.subject.otherurheilijan polku
dc.subject.othermenestystekijät
dc.titleSuomalaisten naisolympiaurheilijoiden kokemuksia kansainväliseen menestykseen vaikuttaneista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702251525
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValmennus- ja testausoppifi
dc.contributor.oppiaineScience in Sport Coaching and Fitness Testingen
dc.date.updated2017-02-25T18:16:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5013
dc.subject.ysonaisurheilu
dc.subject.ysohuippu-urheilu
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoyksilöurheilu
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysomenestystekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record