Show simple item record

dc.contributor.advisorLähteenmäki, Mika
dc.contributor.authorRantala, Petra
dc.date.accessioned2017-02-02T13:35:39Z
dc.date.available2017-02-02T13:35:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1672161
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52949
dc.description.abstractTutkin pro gradu-tutkielmassani lyhenteiden käyttöä ja muodostumista massamedian teksteissä. Tarkoituksenani on selvittää, miten lyhenteitä käytetään sekä miten ne muodostuvat uutisteksteissä ja keskustelufoorumeilla. Tutkielmassani keskityn tarkastelemaan nimenomaan lyhenteiden muodostumisen eroja median eri ympäristöissä. Selvitän, onko lyhenteiden käytössä eroja uutisteksteissä ja keskustelufoorumeilla, ja jos on, niin millaisia. Olen asettanut työlleni seuraavanlaiset tutkimuskysymykset: 1) Miten lyhenteet muodostuvat, sekä miten niitä käytetään uutisteksteissä ja keskustelufoorumeilla? Millaisia eroja lyhenteiden käytössä on? 2) Millaisia ovat lyhenteiden käytön ja muodostumisen erityspiirteet internet-journalistiikassa ja aikakauslehden keskustelufoorumeilla? Tutkielmani aihe on ajankohtainen, sillä internetissä käytettävä kieli on jatkuvassa kehityksessä, minkä seurauksena myös lyhenteiden käyttö muuttuu. Massamediassa, uutisteksteissä ja foorumeilla, käytetään paljon lyhenteitä, minkä vuoksi niiden ymmärtäminen on tärkeä osa kielitaitoa. Internetissä esiintyvien lyhenteiden heterogeenisyys ja monimuotoisuus tuo haasteensa myös opiskelijoille – useat venäjää vieraana kielena opiskelevat kohtaavat vaikeuksia lyhenteiden käytössä, niiden ymmärtämisessä ja luokittelussa. Pro gradu-tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, ja hyödynnän aineistoni käsittelyssä luokittelevaa sisällönanalyysia. Tutkimusaineistona käytän satunnaisesti valittuja uutistekstejä gazeta.ru-sivustolta, sekä keskustelufoorumin kommentteja cosmo.ru/forumn/-sivustolta. Työni muodostuu johdannosta, viidestä luvusta ja lopetuksesta. Toisessa luvussa esittelen lyhenteiden käyttöä sananmuodostuskeinona, sekä määrittelen eri lyhenteistä käytettäviä käsitteitä tarkemmin. Esittelen lyhyesti myös lyhenteiden historiaa. Kolmannessa luvussa tarkastelen laajemmin internet-journalistiikan ja keskustelufoorumeiden kieltä. Neljännessä luvussa esittelen tutkimusmetodit ja –materiaalin. Tässä luvussa luokittelen myös lyhenteet ryhmiin. Viides luku keskittyy tutkimuksen tulosten esittelyyn ja tarkasteluun diagrammien avulla. Viimeinen, eli kuudes luku, on tutkielmani lopetuskappale.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isorus
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlyhenteet
dc.subject.othersananmuodostus
dc.subject.othermedian kieli
dc.subject.othermassamedia
dc.titleAbbreviaciâ kak sposob slovoobrazovaniâ v russkom âzyke : na osnove tekstov SMI
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702021351
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.date.updated2017-02-02T13:35:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysolyhenteet
dc.subject.ysosananmuodostus
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysojoukkoviestimet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record