Show simple item record

dc.contributor.advisorKaili Kepner-Uotinen
dc.contributor.authorJuvakka, Jenni
dc.date.accessioned2017-01-30T12:52:34Z
dc.date.available2017-01-30T12:52:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1665863
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52902
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Juvakka, Jenni. 2016. ”Kaverit tekevät kaikesta tylsästäkin kivaa” – viidesluokkalaisten näkemys kouluviihtyvyydestä. Kasvatustieteen pro -gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 91 sivua. Tämä tutkimus tarkastelee viidesluokkalaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Tarkoituksena oli selvittää viidennen luokan oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä ja liikuntatuntien viihtyvyydestä. Tavoitteena oli lisätä tietoutta kouluviihtyvyyteen ja liikuntatuntien viihtyvyyteen liittyvistä tekijöistä, jotta jokaiselle oppilaalle pystytäisiin luomaan mahdollisimman viihtyisä koulutie. Lisäksi tarkoituksena oli kriittisesti arvioida kouluviihtyvyyden käsitettä ja tarkastella sen yhteyttä kouluhyvinvoinnin käsitteeseen. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tavoittaa ja ymmärtää oppilaiden näkemyksiä kouluviihtyvyydestä. Aineisto kerättiin Jyväskylästä keväällä 2016 kyselynä, joka sisälsi sekä käsitekarttoja että avoimia kysymyksiä. Tutkimukseen osallistui 31 jyväskyläläisen koulun oppilasta, 12 tyttöä ja 19 poikaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti käyttämällä Milesin ja Hubermanin (1994) aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Analysoitu aineisto jakautui kolmeen pääluokkaan: sosiaalisiin suhteisiin, koulun toimintakulttuuriin ja kouluhyvinvointiin. Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa oppilaista kokee sosiaaliset suhteet merkittävänä kouluviihtyvyyteen yhteydessä olevana ja selittävänä tekijänä. Sosiaalisista suhteista erityisesti kaverit ja opettaja nähtiin viihtyvyyteen yhteydessä oleviksi tekijöiksi. Myös koulun olosuhteiden, kuten välituntien ja ruokailun, nähtiin yleensä olevan yhteydessä kouluviihtyvyyteen, mutta niitä ei koettu kouluviihtyvyyttä selittäväksi tekijäksi. Lisäksi huomioitavaa oli yleisen kouluviihtyvyyden osalta vastauksien oppiainekeskeisyys, kun oppilaat määrittelivät viihtyvyyttänsä eri oppiaineiden kautta. Vastaavasti liikuntatuntien osalta huomattavaa oli liikuntamuotojen yhteys viihtyvyyteen. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista enemmistö viihtyi koulussa hyvin, kun taas liikuntatunneilla oppilaat jakautuivat tasaisesti joko hyvin tai kohtalaisesti viihtyvien ryhmiin. Huomattavaa on kuitenkin se, että tästä huolimatta suurin osa oppilaita koki viihtyvänsä liikuntatunneilla paremmin kuin koulussa yleisesti. Asiasanat: kouluviihtyvyys, liikuntatuntien viihtyvyys, sosiaaliset suhteet, kouluhyvinvointi ja koulun toimintakulttuurifi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluviihtyvyys
dc.subject.otherliikuntatuntien viihtyvyys
dc.subject.othersosiaaliset suhteet
dc.subject.otherkouluhyvinvointi ja koulun toimintakulttuuri
dc.title"Kaverit tekevät kaikesta tylsästäkin kivaa" : viidesluokkalaisten oppilaiden näkemys kouluviihtyvyydestä
dc.title.alternativeViidesluokkalaisten oppilaiden näkemys kouluviihtyvyydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701301313
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-01-30T12:52:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysotoimintakulttuuri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record