Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorIsoviita, Cristina
dc.contributor.authorToivanen, Tanja
dc.date.accessioned2017-01-03T11:25:40Z
dc.date.available2017-01-03T11:25:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645410
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52601
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin vanhempien lapsen kotitehtäviin antaman tuen määrää sekä keinoja, joilla vanhemmat tukevat lastaan kotitehtävissä ja kannustavat itsenäiseen toimintaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin, ovatko perherakenne, sisarusten määrä ja vanhemman koulutus yhteydessä annettuun tukeen ja itsenäiseen toimintaan kannustamiseen. Lisäksi selvitettiin, ovatko vanhemman minäpystyvyys tai odotukset lapsen koulusuoriutumista kohtaan yhteydessä vanhemman antaman tuen määrään tai tuen keinoihin. Tutkimus on osa Suomessa ja Virossa toteutettua Kotitehtävät-tutkimushanketta. Aineistona käytettiin Suomessa keväällä 2015 kerättyä aineistoa, joka koostui toisen luokan oppilaiden vanhempien (n = 85) täyttämästä kyselystä. Analyysimenetelminä käytettiin korrelaatioanalyysiä ja yhteyksien analyysistä sekä avointen vastausten kuvailevaa tarkastelua. Tulokset osoittivat, että suurin osa vanhemmista auttoi lastaan joka päivä, mutta lähes yhtä suuri osa vanhemmista auttoi lastaan kerran viikossa. Vanhemmat raportoivat käyttävänsä paljon sekä kotitehtävärutiinien luomiseen että itsenäiseen toimintaan tukevia keinoja. Eniten vanhemmat käyttivät aktiivisen osallistumisen keinoja ja vähiten lapsen yksilöllisyyden huomioivia keinoja. Vanhempien minäpystyvyydellä tai odotuksilla lapsen koulusuoriutumista kohtaan ei ollut yhteyttä tuen määrään tai itsenäiseen toimintaan kannustavaan tukeen. Vanhemmat antoivat lapselleen useammin apua perheissä, joissa lasten lukumäärä oli pieni. Tutkimus lisää ymmärrystä vanhempien tavoista tukea lastaan kotitehtävissä sekä kotitehtäviin liittyvään tukeen yhteydessä olevista tekijöistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKotitehtävät
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherkodin tuki
dc.subject.otheralakoulu
dc.titleVanhemman tuki lapsen kotitehtäville : yhteydet taustatekijöihin, vanhemman minäpystyvyyteen ja odotuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701031053
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-01-03T11:25:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokotitehtävät
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record