Show simple item record

dc.contributor.advisorHusso, Marita
dc.contributor.advisorVirkki, Tuija
dc.contributor.authorPaasolainen, Mari
dc.date.accessioned2017-01-02T17:04:14Z
dc.date.available2017-01-02T17:04:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645433
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52581
dc.description.abstractPARISUHDEVÄKIVALLAN KOHTEENA OLEVIEN NAISTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN - kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet Mari Paasolainen Sosiaalityö Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Marita Husso ja Tuija Virkki syksy 2016 133 sivua Tutkimustehtävänä minulla on ollut selvittää, mitkä tekijät sitovat parisuhteissaan väkivallan kohteina olevia naisia väkivaltaisiin suhteisiin ja mitkä auttavat irtautumaan väkivallasta. Tavoitteeni on tutkimuksellani lisätä ymmärrystä kuttuuristen käsitysten vaikutuksesta parisuhdeväkivaltaan ja siihen suhtautumiseen. Tutkin kulttuurisia merkityksenantoja ja lähtökohtia parisuhdeväkivaltaa oikeuttavina ja uusintavina tekijöinä vallankäytön, luottamuksen, inhimillisten toimintamahdollisuuksien ja väkivallan vahingoittavuuden näkökulmista. Keskeisinä teoreettisina käsitteinä ovat toimijuus ja toimijuuden rakentuminen. Aineistona olen käyttänyt Naisten linjan internetsivuilla julkaistuja naisten omaelämäkerrannallisia tarinoita, joissa he kuvaavat väkivaltaa ja parisuhteiden kulkua. Olen nähnyt naisten kertomukset tarinallisina, ja tarkastellut naisten toimijuuden rakentumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä suhteen eri vaiheissa ja suhteen jälkeen. Tutkimusmenetelminä olen käyttänyt sekä teoriaohjautuvaa että aineistolähtöistä temaattista sisällönanalyysia ja tyypittelyä. Tutkimuksen tuloksena parisuhdeväkivaltaan sitoviksi ja väkivallasta irtautumista estäviksi tekijöiksi rakentuvat luottamus, väkivallan tekijän vallankäyttö ja kontrollointi, pelko, voimavarojen puute, häpeä, kokemus omasta syyllisyydestä väkivaltaan, väkivallan normalisointi ja toimintamahdollisuuksien puute. Parisuhdeväkivalta sitoo sen kohteena olevia voimakkaasti suhteisiin, ja väkivallasta irtautuminen on pitkällinen prosessi. Siinä merkittäviä tekijöitä ovat väkivallan kohteena olevien saama tuki, sisäiset voimavarat ja tarjoutuvat toimintamahdollisuudet. Merkittävää on myös se, kuinka väkivallan kohteina olevat kokevat muiden näkevän heidät ja millaiseksi heidän kokemus itsestään rakentuu. Keskeinen tutkimukseni johtopäätös on, että parisuhdeväkivallan torjuminen edellyttää ymmärrystä väkivallan syistä ja seurauksista, ja uudenlaisten väkivallan ymmärtämisen tapojen ja toimintakäytäntöjen luomista sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Avainsanat: parisuhdeväkivalta, kulttuuriset merkitykset, toimijuus, sukupuoli, narratiivisuus, auttamisjärjestelmä, parisuhdeväkivaltatyöfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (135 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherparisuhdeväkivalta
dc.subject.otherkulttuuriset merkitykset
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.othernarratiivisuus
dc.subject.otherauttamisjärjestelmä
dc.subject.otherparisuhdeväkivaltatyö
dc.titleParisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701021024
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-01-02T17:04:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoparisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysonarratiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record