Show simple item record

dc.contributor.advisorTuuri, Kai
dc.contributor.authorVetoniemi, Elina
dc.date.accessioned2016-12-29T09:20:23Z
dc.date.available2016-12-29T09:20:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645363
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52537
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Musiikin erityispedagogiikan osaamiskeskittymä (MEOK) -hankkeen täydennyskoulutukseen osallistuneiden musiikkipedagogien näkemyksiä inkluusiosta. Pedagogien näkemyksiä inkluusiosta tarkasteltiin kolmen teeman kautta: asenne erilaisia oppijoita kohtaan, kokemukset täydennyskoulutuksesta inklusiivisen opettajuuden vahvistajana sekä näkemykset musiikkioppilaitoksen tarpeesta kehittyä inklusiiviseksi. Tutkimus on laadullinen fenomenografinen tapaustutkimus, jonka tutkimusmateriaali kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Haastateltavia pedagogeja oli neljä. He työskentelivät kaikki samassa musiikkioppilaitoksessa ja osallistuivat MEOK-täydennyskoulutukseen. Haastattelut toteutetiin täydennyskoulutuksen loppupuolella. Tulosten voidaan sanoa heijastelevan yhden musiikkioppilaitoksen pyrkimyksiä kohti inklusiivista musiikkioppilaitosta sekä musiikkipedagogien ajatuksia omasta opettajuudestaan ja sen kehittymisestä kohti inklusiivista opettajuutta. Koulutus, kokemukset erilaisuudesta ja tarvittavien tukitoimien saatavuus ovat merkittävimpiä inkluusioasenteen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseni teoreettinen osuus käsittelee integraation, inkluusion ja inklusiivisen opettajuuden lisäksi näitä edellä mainittuja inkluusioasenteen keskeisiä tekijöitä. Tutkimukseni tulosten mukaan musiikkipedagogien suhtautuminen erilaisiin oppijoihin oli avointa. Erilaisten oppijoiden kanssa eteen tulevat haasteet nähtiin pääsääntöisesti positiivisina ja työmenetelmien soveltaminen oli mielekästä. Täydennyskoulutuksen koettiin tukeneen inklusiivista ajattelua ja opettajuutta. Musiikkioppilaitoksella todettiin olevan hyvät edellytykset kehittyä inklusiiviseksi oppilaitokseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherintegraatio
dc.subject.otherinkluusio
dc.subject.othererilainen oppija
dc.subject.othererityistä tukea tarvitseva
dc.subject.othermusiikkioppilaitos
dc.subject.othermusiikkipedagogi
dc.subject.otherinkluusioasenne
dc.subject.othertäydennyskoulutus
dc.titleKohti inklusiivista opettajuutta ja musiikkioppilaitosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612295275
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.date.updated2016-12-29T09:20:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysointegroitu opetus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoerilaiset oppijat
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysomusiikkioppilaitokset
dc.subject.ysomusiikkipedagogit
dc.subject.ysotäydennyskoulutus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record