Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmanen, Kalervo
dc.contributor.authorNyholm, Henri
dc.date.accessioned2016-12-19T07:13:41Z
dc.date.available2016-12-19T07:13:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644698
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52414
dc.description.abstractNyholm, H. 2016. Jyväskylä liikuntakaupunkina kuntalaisten ja päätöksentekijöiden silmin. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma, 69 s. Tässä tutkielmassa tutkittiin Jyväskylää liikuntakaupunkina kahdesta eri näkökulmasta, kaupungin asukkaiden ja kaupungin liikuntapäättäjien silmin. Tarkastelun kontekstina toimi Jyväskylän uuden liikuntasuunnitelman suunnitteluprosessi ja sen ohessa teetetyt kyselytutkimus ja palautekysely. Jyväskylän asukkaiden liikunta-aktiivisuutta, -tottumuksia ja näkemyksiä asuinkaupunkinsa liikuntaolosuhteista arvioitiin keväällä 2016 toteutetun kyselytutkimuksen tuloksia analysoimalla. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen työntekijöiden ja luottamustehtävissä toimivien liikuntapäättäjien näkemyksiä liikunnan asemasta kaupungissa tarkasteltiin puolestaan liikuntasuunnitelman suunnitteluprosessin pohjalta. Lisäksi tavoitteena oli muun muassa asukkaille suunnatun palautekyselyn pohjalta arvioida, millä tavalla kuntalaisten ja liikuntapäättäjien näkemykset yhdistyvät kaupungin uudessa liikuntasuunnitelmassa. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella jyväskyläläiset liikkuvat keskimääräistä suomalaista aktiivisemmin, ja he ovat varsin tyytyväisiä kunnallisiin liikuntapalveluihinsa. Liikuntasuunnitelman luonnoksen sisältöön kuntalaiset sen sijaan eivät olleet täysin tyytyväisiä, eikä liikuntapalvelujen henkilöstönkään käsitys suunnitelman sisällöstä ollut täysin yhdenmukainen. Liikuntasuunnitelman suunnitteluprosessiin sisältyi kuitenkin paljon hyviä asioita, kuten laadukkaan kyselytutkimuksen teettäminen. Liikuntasuunnitelman valmistelu on monimutkainen prosessi, jossa pitää huomioida useiden eri tahojen näkemykset ja toiveet suunnitelman sisällöstä. Näiden toiveiden ja vaatimusten välissä tasapainoileminen on haastava tehtävä, mutta siinä onnistuminen on välttämätöntä, jotta kaikki eri tahot kokevat tulleensa kuulluksi ja sitoutuvat suunnitelman toteuttamiseen. Jyväskylän uusi liikuntasuunnitelma ei ehtinyt valmistua ennen tätä pro gradu -tutkielmaa, joten lopullisia arvioita suunnitelman onnistumisesta ei voida tässä yhteydessä antaa. Voidaan kuitenkin todeta, että ainakin valmisteluprosessin aikana oli havaittavissa joitakin riskejä suunnitelman onnistuneen jalkauttamisen osalta.fi
dc.description.abstractNyholm, H. 2016. Jyväskylä as a sports city from residents and decision-makers perspective. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Social Sciences of Sport, 69 p. This thesis studies city of Jyväskylä as a sports city from two different perspectives, from resident’s point of view and from city’s sport decision-makers’ point of view. Context of the study is the planning process of the new sport plan for city of Jyväskylä. Physical activity and feedback surveys aimed for residents of city of Jyväskylä were conducted during the planning process, and results of these surveys also provide context for this study. Physical activity and exercise habits of residents of city of Jyväskylä and their views of Jyväskylä’s exercise facilities were studied during the spring of 2016. Personnel of the Sport Services of Jyväskylä and the decision-makers with positions of responsibility were part of the steering group of the city’s new sport plan, and this group provides us an opportunity to analyze their point of views. Also one of the main goals for this study was to analyze how the views of the residents come together with the views of Sport Services personnel and decision-makers in the new sport plan. According to the results of the spring 2016 survey, residents of Jyväskylä are more physically active than in average Finnish municipality, and they are also reasonably satisfied with the public sport facilities in city of Jyväskylä. However residents were not satisfied with the first public draft of the new sport plan for the city and personnel of Sport Services were not completely satisfied either. It must be said that the planning process of the new sport plan included also several successful ideas, like conducting a comprehensive and reliable survey for the residents. Creating a new sport plan is a complicated process that includes several different parties interested in final contents of the plan. It is very important and at the same time very challenging to make sure that every party feels included in the planning process, so that they are willing to implement the final product. New sport plan for city of Jyväskylä was not finalized before this thesis, so it is not possible to give any final critique of the plan. However it must be said that during the planning process there were some evident and considerable risks for implementing the new plan.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntasuunnittelu
dc.subject.otherJyväskylä
dc.subject.otherliikuntapalvelut
dc.subject.otherliikuntatottumukset
dc.subject.otherosallisuus
dc.titleJyväskylä liikuntakaupunkina kuntalaisten ja päätöksentekijöiden silmin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612195148
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.subject.methodKyselytutkimus
dc.date.updated2016-12-19T07:13:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysoliikuntasuunnittelu
dc.subject.ysoliikuntatottumukset
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.subject.ysoSuomi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record