Show simple item record

dc.contributor.authorMattila, Tiina
dc.date.accessioned2016-12-14T12:51:24Z
dc.date.available2016-12-14T12:51:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMattila, T. (2016). Peilipojasta tarinoimassa : tyrnäväläisen kerrontaperinteen performanssit 2000-luvulla. <em>J@rgonia</em>, 14 (28), 84-106. Retrieved from <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201612095006"> http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201612095006/</a>
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52353
dc.description.abstractArtikkelissa tutkitaan tyrnäväläisen Peilipoika-tarinaperinteen rooleja paikallisessa sosiaalisessa elämässä 2000-luvulla. Edesmenneeseen tietäjään liittyvää kerrontaa analysoidaan tarkastelemalla erilaisia kerrontatilanteita ja hyödyntämällä niiden performatiivista tulkintaa. Tietäjäperinnettä koskevat tutkimukset ovat usein tarkastelleet tietäjiä kerrontakohteena ja niiden tavoitteena on ollut muun muassa menneisyyteen liittyvän uskomusmaailman rekonstruoiminen. Tämän artikkelin tavoitteena on sen sijaan avata kerrontaperinteen merkityksiä nyky-yhteisössä performatiivisen tulkinnan kautta, jota ei ole hyödynnetty läntisten alueiden tietäjäperinteen tutkimuksessa. Artikkelin lähtökohtana on erityisesti folkloristiikan ja kulttuuriantropologian aloilla jaettu käsitys kerronnasta kulttuurisena performanssina, jota muovaavat sekä kerrontaa koskevat yhteisölliset käsitykset että kertojan henkilökohtaiset motiivit. Tutkimusaineisto on koottu 2007−2014 haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin avulla. Kerrontatilanteiden analyysin kohteena ovat 15 teemahaastattelua, 2 muistelutilaisuutta ja 2 kahvipöytäkeskustelua. Artikkelissa osoitetaan kerronnan kiinnittyvän tilanteisuuteen, joka luo erilaisia performansseja. Kerronnan performanssit ilmentävät erilaisia merkityksiä. Keskeistä kerronnan muotoutumiselle ovat siihen liittyvät kontekstit eli se kuka tarinoita kertoo, missä, milloin ja kenelle. Tietäjää koskeva kerronta on joukko erilaisiin tilanteisiin kiinnittyviä sosiaalisia prosesseja, ei pelkästään tarinoiden uudelleenkerrontaa ja muistamista
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherHistorian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJ@rgonia
dc.rightsCC BY 4.0
dc.subject.otherPeilipoika
dc.subject.othertarina
dc.subject.otherkertoja
dc.subject.otherkerronta
dc.subject.otherperinne
dc.subject.otherperformanssi
dc.subject.othertilanteisuus
dc.subject.otheretnografia
dc.titlePeilipojasta tarinoimassa : tyrnäväläisen kerrontaperinteen performanssit 2000-luvulla
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612095006
dc.relation.issn1459-305X
dc.relation.numberinseries28
dc.relation.volume14
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Mattila, 2016. Julkaistu Creative Commons Attribution 4.0. International -lisenssillä.
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0