Show simple item record

dc.contributor.advisorTenhunen, Sirpa
dc.contributor.advisorKorkiakangas, Pirjo
dc.contributor.authorMylläri, Johanna
dc.date.accessioned2016-12-13T15:05:35Z
dc.date.available2016-12-13T15:05:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644456
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52319
dc.description.abstractTutkimukseni käsittelee teleasentajien työn muutosta ja heidän kokemuksiaan siitä noin vuosiluvuilta 1970-2010. Telealan kehitys on ollut nopeatempoista, joten miten alalla pitkän työuran tehneet henkilöt ovat pysyneet mukana? Kuinka heidän työnsä ja työelämänsä ovat muuttuneet aikajakson aikana, mitä he ovat kokeneet muutosten aikana, ja miten he suhtautuvat näihin muutoksiin? Millä tavalla teleasentajan työ 2010-luvulla eroaa 1970-luvun työstä? Tutkielma on jatkoa tekijän kandidaatintutkielmalle. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla seitsemää 45-85-vuotiasta miestä, jotka ovat työskennelleet telealalla yli 30 vuoden ajan. Heistä suurin osa on aloittanut työuransa 1970-luvulla. Haastateltujen yhdistävänä piirteenä on ystävyys teleasentajana pitkän uran tehneen mutta jo edesmenneen isäni Erkki Myllärin kanssa. Tutkimuksen haastattelut on tehty 4.11.2011-23.6.2013. Haastattelumuotona on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastattelut on teemoiteltu työn, koulutuksen, kokemusten ja näkemysten mukaan, mutta haastatteluiden pääteemana on työ ja sen muuttuminen. Teleasentajien työn muutoksen suurimpina vaikuttimina ovat olleet teknologian kehittyminen ja yleisen politiikan muuttuminen 1980-luvulta alkaen uusliberalistiseen suuntaan. Teknologian kehittymiseen haastatellut suhtautuivat enimmäkseen positiivisesti, vaikka sen mukana pysymiseksi täytyi ylläpitää aktiivisesti tieto- ja taitotasojaan. Vallinneen talouspolitiikan myötävaikutuksesta haastateltujen työorganisaatio eli Posti- ja telelaitos muutettiin valtion liikelaitokseksi. Tämä muutti laitoksen toimintatapoja, sillä vuosibudjetin sijaan liikelaitoksen täytyi toimia tulostavoitteellisesti. Tämä on johtanut teleasentajien työssä koetun kiireen ja työpaineiden kasvamiseen. Liikelaitosuudistuksen ja sitä seuranneiden organisaatiomuutosten yhteydessä järjestettiin suuria saneerauksia. Saneerauksiin vaikutti myös teknologian kehittyminen: esimerkiksi televerkon perusinfrastruktuurin ja automatisoinnin valmistumisen myötä töitä ei enää riittänyt kaikille, eivätkä kaikkien taidot riittäneet tekniikan kehittymisen mukana pysymiseen. Itse saneerauksia haastatellut pitivät luonnollisina ja väistämättöminä tapahtumina, mutta saneerauksien toteutustapoja he kritisoivat nöyryyttävinä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherteleasentaja
dc.subject.othertietoliikenneasentaja
dc.subject.otherteletekninen asiantuntija
dc.subject.otherteleala
dc.subject.otherorganisaatiomuutos
dc.subject.otherliikelaitosuudistus
dc.subject.otherhaastattelututkimus
dc.subject.othermuistitietotutkimus
dc.subject.other1990-luku
dc.subject.othertyö
dc.subject.othertyöelämä
dc.titleTeleasentajien viime vuosikymmenet : haastattelututkimus teleasentajien kokemuksista työnsä muuttumisesta 1970-2010-lukujen aikana
dc.title.alternativeHaastattelututkimus teleasentajien kokemuksista työnsä muuttumisesta 1970-2010-lukujen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612135077
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2016-12-13T15:05:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.yso1990-luku
dc.subject.ysotietoliikenneasentajat
dc.subject.ysoteleala
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysomuistitieto
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotyöelämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record