Show simple item record

dc.contributor.advisorMaliranta, Mika
dc.contributor.authorHurri, Paavo
dc.date.accessioned2016-11-30T08:57:50Z
dc.date.available2016-11-30T08:57:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643988
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52077
dc.description.abstractTässä tutkielmassa analysoidaan kasvuyritysten sekä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) kontribuutioita työpaikkojen luomiseen ja työn tuottavuuteen. Suomen talouden kehitys on ollut heikkoa viimeisen vuosikymmenen ajan globaalista finanssikriisistä johtuen. Työttömyys on noussut korkealle tasolle ja työn tuottavuuden kasvu hidastunut, ja lopulta pysähtynyt. Lisäksi on keskusteltu siitä, syntyykö Suomeen uusia työpaikkoja. Tässä tutkielmassa pyritään tarjoamaan empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomen talouskasvun lähteistä. Tutkielmassa esitetään kasvuteorian lisäksi kasvuyrittäjyyteen liittyvää teoriataustaa sekä aiempaa kirjallisuutta. Lisäksi esitellään yrityksen elinkaareen liittyvää teoriaa ja työn tuottavuuden tutkimiseen liittyviä menetelmiä, joita on myös sovellettu tutkielman empiirisessä tutkimuksessa. Tutkielma sisältää myös tarkemman katsauksen Suomen työmarkkinoiden tilanteeseen sekä ICT:n kehitykseen. Empiirisen tutkimuksen kohteena ovat kasvuyritysten rinnalla muut havaintoperiodin ajan toimintaansa jatkaneet yritykset eri toimialaryhmissä. Toimialat on ryhmitelty ICT:tä tuottaviin, käyttäviin sekä ei-ICT toimialoihin ICT:n vaikutusten tutkimiseksi. Tavoitteena on myös tarjota informaatiota liittyen luovan tuhon tuottavuusvaikutuksiin.fi
dc.description.abstractIn this thesis are analyzed high-growth firms’ and information and communication technology’s (ICT) contribution to job creation and labor productivity. Economic development has been weak in Finland for the last decade because of global financial crisis. Unemployment has risen to a high level and labor productivity growth has slowed down, and eventually stopped. In addition, there’s been public discussion about job creation in Finland. This thesis aims to provide valuable information about the sources of economic growth in Finland based in empirical research. In addition to economic growth theory, also theoretical background and earlier literature about high-growth firms is introduced. We also introduce firm lifecycles and different methods for productivity analysis, which are also applied in the empirical research of this thesis. Thesis includes also more specific review about labor markets and ICT in Finland. In the main focus of this empirical research are high-growth firms and other continuing firms in different industry groups. Industries are divided into ICT-producing, ICT-using and non-ICT industries to study the impacts of ICT. Thesis also aims to provide information about the productivity impacts of creative destruction.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (86 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhigh-growth firm
dc.subject.otherjob creation
dc.subject.otheraggregate labor productivity growth
dc.subject.othercreative destruction
dc.subject.otherinformation and communication technology
dc.titleThe role of ICT and high-growth firms : micro-level evidence on job creation and productivity growth
dc.title.alternativeMicro-level evidence on job creation and productivity growth
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611304835
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2016-11-30T08:57:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysokasvuyritykset
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotuottavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record