Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorNordlund, Ilona
dc.date.accessioned2016-11-29T08:59:59Z
dc.date.available2016-11-29T08:59:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643975
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52060
dc.description.abstractSosiaalisen median rooli nuorten elämässä on kasvanut viime vuosina. Tässä tutkimuksessa selvitän, miten partiolaiset representoituvat ScoutMeIn-sivun meemeissä eli nopeasti leviävissä, humoristisissa internetkuvissa. Tarkastelen erityisesti sitä, miten partiolaiset luovat sosiaalista yhteenkuuluvuutta eli ryhmäidentiteettiään. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millä kielellisillä keinoilla partiolaisten representaatiota rakennetaan? a) Mitä rakenteen ja muodon keinoja käytetään? b) Mitä sanaston keinoja käytetään? c) Millaisia retorisia keinoja käytetään? 2. Millä visuaalisilla keinoilla partiolaisten representaatiota rakennetaan? 3. Miten intertekstuaalisuutta hyödynnetään? Teoreettiselta viitekehykseltään työni sijoittuu diskurssintutkimuksen alalle, sillä tarkastelen representaatioita, identiteettejä ja intertekstuaalisuutta. Käsitteistä tärkein on identiteetti, jolla viittaan ihmisten käsityksiin itsestään, toisistaan ja yksilöiden välisistä suhteista. Diskurssintutkimuksessa identiteetti rakentuu erilaisten semioottisten resurssien käytössä. Sosiaalisella identiteetillä viittaan yksilön käsitykseen itsestään tietyn ryhmän (tässä partiota harrastavien nuorten yhteisön) jäsenenä. Yhdistän analyyttisen diskurssintutkimuksen menetelmiä monitieteiseen sosiaalisen identiteetin teoriaan, jonka mukaan identiteetti rakentuu sisäryhmän ja ulkoryhmän erottelussa. Tässä erottelussa keskeisiä ovat kategorisaation, identifikaation ja vertailun prosessit. Keräsin käyttämäni aineiston Facebookin ScoutMeIn-sivulta. Rajasin aineistoa suosioperusteisesti niin, että se sisälsi lopulta sellaiset vuoden 2015 aikana julkaistut meemit, joista oli tykätty vähintään 150 kertaa. Aineisto koostui yhteensä 67 meemistä, jotka jaottelin neljään tyyppiin. Teemoittelin meemejä niiden yhteisten piirteiden mukaan ja kohdistin analyyttisen diskurssintutkimuksen sekä visuaalisen kieliopin analyysin näihin piirteisiin. Tarkastelin erityisesti systeemis-funktionaalisen kieliteorian ideationaalista ja interpersoonaista metafunktiota sekä näiden visuaalisia vastineita. Analyysini perusteella meemeissä rakennetaan identiteettiä kielellisesti etenkin toistuvien konstruktioiden ja tunnistettavien rakenteiden avulla. Harrastukseen liittyvällä, yhteisesti jaetulla sanastolla on tärkeä rooli, samoin erilaisilla retorisilla keinoilla. Meemeissä retorisena keinona käytetään etenkin yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttamista. Tyyli on tyypillisesti varsin rento ja puhekielinen, jolloin siihen on helppo samaistua. Huumoria tuotetaan etenkin hyödyntämällä kielen monitulkintaisuutta ja multimodaalisia kokonaisuuksia. Toimijuutta rakennetaan meemeissä sekä kielellisesti että visuaalisesti. Meemeissä käytetyt kuvat ovat enimmäkseen narratiivisia ja vuorovaikutuksellisia. Lisäksi molemmissa modaliteeteissa hyödynnetään intertekstuaalisuutta, jolla meemit ja partiolaisten identiteetti sidotaan osaksi nykyaikaista ja laajemmin jaettua ikäryhmän sosiaalista identiteettiä. Tuloksena on partiolaisuuden uudelleen kirjoitettu representaatio, joka kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi harrastuksen markkinoinnissa. Lisäksi tutkielma toimii esimerkkinä laajemmalle internetmeemien tutkimukselle, jolle olisi nähdäkseni Suomessakin tarvetta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdiskurssintutkimus
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.otherkuva-analyysi
dc.subject.otherpartio
dc.subject.otherrepresentaatio
dc.subject.otheryhteenkuuluvuus
dc.titlePartiolaisten ryhmäidentiteetin rakentuminen ScoutMeIn-meemisivulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611294820
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodDiskurssintutkimus
dc.date.updated2016-11-29T09:00:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysomeemit
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokuva-analyysi
dc.subject.ysopartio
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysoyhteenkuuluvuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record