Show simple item record

dc.contributor.advisorMarkku Lonkila
dc.contributor.advisorMatti kortteinen
dc.contributor.authorWesterlund, Jaakko
dc.date.accessioned2016-10-20T07:51:03Z
dc.date.available2016-10-20T07:51:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575538
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51649
dc.description.abstractKyseessä oleva tutkimus on toteutettu osana Suomen Akatemian rahoittamaa Nuoret työttömät, nuo-risotakuu ja työvoimatoimistojen toiminta -nimistä tutkimushanketta. Tutkimus ottaa kantaa viime-vuosina julkisuudessakin keskustelua herättäneeseen ajankohtaiseen aiheeseen, nuorten syrjäytymi-seen sekä nuorisotakuuseen. Aihetta lähestytään aiemman syrjäytymiskeskustelun sekä Jyrki Jyrkä-män syrjäytymisen prosessimallin pohjalta. Syrjäytymisen prosessimallin perusajatuksena on, että syrjäytyminen on elämänkaarellinen prosessi, jossa syrjäytyminen tapahtuu usealla eri elämän osa-alueella, jolloin ongelmat kasaantuvat yksilölle. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää koulutustaustan merkitystä työmarkkinoiden näkökulmasta sekä selvittää sitä, kuinka aktivointitoimet jakautuvat TE-toimiston palveluprosessissa nuoren koulutus-taustan perusteella. Lisäksi tutkimus pyrkii ottamaan kantaa aktivointitoimen vaikuttavuuteen syrjäy-tymisen kierrettä ehkäisevänä elementtinä. Aineistona tutkimuksessa on käytetty TE-toimiston asiakastietojärjestelmän tietoja. Tiedot sisältävät työnhakija-asiakkaiden perustietoja, kuten esimerkiksi koulutustaustan, iän, työnhakuammatin sekä työvoimaviranomaisten antamia työvoimapoliittisia lausuntoja. Aineisto kattaa 4796 havaintoyksik-köä, joka on puolet Uudenmaan TE-toimistossa asioivista alle 25 – vuotiaista työttömistä työnhaki-joista otanta hetkellä helmikuussa 2016. Aineisto on poimittu satunnaisotannalla koko joukosta. Analyysi on toteutettu havainnoimalla muuttujien välisiä korrelaatioita Pearsonin tulomomentti kor-relaatio kerrointa hyödyntämällä. Tulokset osoittavat, että perusopetuksen varassa olevat nuoret alle 25 – vuotiaat työttömät työnhakijat ovat heikommassa asemassa työmarkkinoilla kuin ne kenellä on vähintään toisen asteen tutkinto. Tu-losten pohjalta vaikuttaisi siltä, että TE-toimisto on onnistunut kohdentamaan aktivointitoimet juuri kyseiselle erityisryhmälle. Tutkimustulokset kuitenkin langettavat varjon toimien ylle syrjäytymis-kierteen katkaisemisen näkökulmasta käsin. Tämä näkyy voimakkaana korrelaationa aktivointitoi-mien ja sanktiointien lukumäärissä perusopetuksen varassa olevien nuorten kohdalla. Tulosten poh-jalta vaikuttaisi siltä, että perusopetuksen varassa olevat nuoret ajautuvat herkemmin kierteeseen, jossa taloudellisesta kannustamisesta huolimatta nuori ei kiinnity palveluihin ja tulee sanktioiduksi yhä uudestaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTE-toimisto
dc.titleKoulunpenkiltä palkkaty... Työkkärin listoille! : tutkimus koulutustaustan vaikutuksesta alle 25-vuotiaan nuoren kohtaamaan aktivointiin TE-toimiston palvelujärjestelmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610204394
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2016-10-20T07:51:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysotyö- ja elinkeinotoimistot
dc.subject.ysotyövoimatoimistot
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysonuorisotakuu
dc.subject.ysoaktivointi
dc.subject.ysotyöllistäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record